Slovesnost ob podelitvi srebrnih znakov in priznanj DMSBZT Ptuj – Ormož za leto 2023

Slovesnost ob podelitvi srebrnih znakov in priznanj DMSBZT Ptuj – Ormož za leto 2023

Slovesnost ob podelitvi srebrnih znakov in priznanj DMSBZT Ptuj – Ormož za leto 2023

V petek, 8. 9. 2023 smo se zaposleni na področju zdravstvene in babiške nege zbrali v Grajski pristavi v Ormožu, kjer smo na slovesnosti podelili srebrne znake, plakete in priznanja v znak spoštovanja in zahvale za uspešno delo medicinskim sestram, babicam ptujsko-ormoške regije. Naše medicinske sestre in babice smo nagradili za njihov prispevek k večji kakovosti in prepoznavnosti dela na področju zdravstvene in babiške nege na našem področju, kot tudi širše. V posebno čast nam je bilo, da nas je ob naši slovesnosti nagovorila predsednica naše krovne organizacije Zbornice – Zveze ga. Monika Ažman.

Ob tej slovesnosti, smo izdali knjigo Spomini Nežke Medved 1928 – 2021. Spomini na začetek prosvete in zdravstvene nege v Halozah. Nežka Medved je bila ena izmed prvih izšolanih babic na slovenskem. V naši regiji pa je orala ledino in je poleg dela babice na terenu opravljala tudi zdravstveno vzgojno delo, obiske nosečnic in otrok do treh let. Nežka je bila znana kot prijetna sogovornica, polna znanja, pozitivne energije, modrosti. Z izdajo njene knjige smo se ji želeli zahvaliti za doprinos in prepoznavnost dela medicinskih sester in babic na našem področju, v naših srcih bo vedno zapisana z zlatimi črkami. Gimnaziji Ormož, v kateri  od leta 2021 poteka nov program Zdravstvena nega, izročili učni defibrilator, ki ga bodo dijaki uporabljali za učenje pri kabinetnih vajah. Ravnateljica Klavdija Zorjan Škorjanec, se je za donacijo zahvalila.

Program ob naši slovesnosti so čudovito dopolnile Minea Malek, izvrstna pevka, Šolski bend Gimnazije Ormož, Dina, Maja, Ana, Živa in Rebeka Viher, ki nam je s flavto pričarala  krasen glasbeni večer. Zahvala vsem, ki so pomagali in prispevali svoj kamenček v mozaik, ki je našo slovesnost naredil enkratno in nepozabno.

Srebrni znak za življenjsko delo DMSBZT Ptuj–Ormož

JOŽICA LOZINŠEK je Srednjo zdravstveno šolo, v Ptuju zaključila leta 1982. Od leta 1990 je zaposlena v ZUDV dr. Marijana Borštnarja Dornava, kjer je poklic medicinske sestre predano opravljala 31 let. V tem času je delovala na različnih oddelkih. 12 let je uspešno vodila delovno enoto za otroke, mladostnike in odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju. Zadnjih 15 let je bila zaposlena kot ambulantna medicinska sestra. Jožica je dolgoletna članica DMSBZT Ptuj-Ormož, kjer je imela vrsto let pomembno vlogo v predsedstvu društva. Sodelovala je pri pripravi strokovnih izobraževanj in se aktivno vključevala v aktivnosti društva. Jožica je medicinska sestra v pravem pomenu besede. Je profesionalna, srčna, odgovorna, zanesljiva, korektna, pozitivna oseba, ki zna s svojo naravnanostjo motivirala tudi ostale kolegice v timu. Odlikuje jo pošten in profesionalen odnos do bolnikov in sodelavcev. Čeprav je od avgusta v zasluženem pokoju, je nepogrešljiva, polna idej, pozitivne energije in dobre volje.

Srebrni znak DMSBZT Ptuj–Ormož
  • Dana Fišer Muzek, Dom upokojencev Ptuj
  • Dušanka Ozmec, Center starejših občanov Ormož
  • Jožica Brenčič, ZUDV dr. Marijana Borštnarja Dornava
  • Silva Jurkovič, Psihiatrična bolnišnica Ormož

DANA FIŠER MUZEK je Srednjo zdravstveno šolo Juga Polak Maribor obiskovala in zaključila na dislociranem oddelku na Ptuju. Vedno si je želela delati z otroki, vendar jo je leta 1986 delovna pot zapeljala k starostnikom v Dom upokojencev Ptuj, ki mu je ostala zvesta do danes. Bila je predsednica Sindikata zaposlenih v Domu upokojencev Ptuj ter se zavzemala za izboljšanje in varstvo delavskih pravic. Redno je skrbela za športne aktivnosti, sproščena druženja zaposlenih in vzpodbujala prijetno delovno vzdušje. To je prispevalo tudi k dobremu opravljanju storitev in se odražalo v zadovoljstvu naših stanovalcev. Dana dragoceno prispeva k razvoju kakovosti skrbi za uporabnike na področju institucionalnega varstva starejših oseb. Ves čas se je strokovno razvijala, se redno izobraževala in svoja znanja prenašala novo zaposlenim ter dijakom, ki so bili na praksi.

DUŠANKA OZMEC je Srednjo zdravstveno šolo Juga Polak Maribor zaključila leta 2002. Zaposlena je v CSO Ormož, od leta 2020 je nastopila delo v dislocirani enoti Sveti Tomaž. Medicinska sestra Dušanka Ozmec, tako kot že njeno ime pove, dela z dušo in srcem, je predana svojemu delu, organizaciji in stanovalcem. Pri svojem delu je zelo natančna, strokovna, marljiva. Vložila je ogromno truda v dodatna in sprotna izobraževanja. Ker je pri svojem delu in odnosu do stanovalcev in svojcev izkazovala visoka merila profesionalnosti in srčnosti ter  predanosti  delu,  ji je bila ponujena možnost dela v domski ambulanti, kjer je znanje in veščine samo še nadgradila. S svojim poklicnim delom, bogatim znanjem, sprejemanjem stanovalcev z vsemi njihovimi posebnostmi in najpomembnejše s svojim vzgledom.

JOŽICA BRENČIČ je zaposlena kot glavna medicinska sestra ZUDV dr. Marijana Borštnarja Dornava. Njeno strokovno delo ni omejeno samo na izvajanje zdravstvene nege, temveč tudi na področje izobraževanja in mentorstva. Poleg svojega strokovnega dela je zagovornica humanizacije odnosov med uporabniki in izvajalci zdravstvene nege. Njen pristop in empatija sta ključna pri vzpostavljanju kakovostnih medsebojnih odnosov in prispeva k boljši kakovosti oskrbe ter povečanju zaupanja in zadovoljstva uporabnikov. Z veliko angažiranosti je sodelovala tudi pri vzpostavljanju novega specializiranega programa za otroke in mladostnike z najtežjimi vedenjskimi in čustvenimi težavami. Svoje delo opravlja dosledno in natančno, je profesionalna, nepristranska in kolegialna. Odlikuje jo zanesljivost, odgovornost in neizmerna predanost svojemu delu.

SILVA JURKOVIČ je Srednjo zdravstveno šolo zaključila leta 1981. Svojo poklicno pot je pričela v Psihiatrični bolnišnici Ormož kot srednja medicinska sestra kjer dela še danes. Silva je zanesljiva, kolegialna in zaupanja vredna sodelavka. Bogate strokovne izkušnje, teoretično in praktično znanje s področja psihiatrične zdravstvene nege z veseljem in predanostjo prenaša na mlajše sodelavce. Na njeni poklicni poti jo vodi optimizem, smisel za humor, zagnanost ter vrednote, kot so poštenje, zaupanje in pravičnost. Silva je medicinska sestra, ki sočutno skrbi za ljudi z motnjami v duševnem zdravju ter jim s svojim znanjem, prijazno besedo in empatičnim odnosom lajša zdravstvene težave.

Priznanje DMSBZT Ptuj–Ormož

ODDELEK ZA PODALJŠANO BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE SB PTUJ, je najmlajši oddelek v bolnišnici. V 14 letih delovanja se je razvijal in rastel do te mere, da se je prepoznalo delo vseh medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov,  bolničarjev, zdravnika in socialne delavke. Priznanje je zahvala vsem za odgovorno delo v timu, kakor tudi za skupen doprinos vsakega posameznika. Delo na oddelku je strokovno in odgovorno. Tudi, ko je najtežje in ko je kadra premalo, znajo stopiti skupaj. V ospredju njihovega dela je izključno zadovoljen in dobro oskrbovan pacient, glavno vodilo pri delu pa je empatija do dela s starostniki. Delo, ki ga opravljajo, je njihovo poslanstvo in ne zgolj poklic.

Zapisala: Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZT Ptuj-Ormož