Psihosocialni vidiki obravnave pacienta (strokovno izobraževanje)

Psihosocialni vidiki obravnave pacienta (strokovno izobraževanje)

Društvo medicinski sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj-Ormožvabi na stokovno izobraževanje z učnimi delavnicami z naslovom Psihosocialni vidiki obravnave pacienta, ki bo potekalo 19. 1. 2018 v sejni sobi Doma upokojencev Ptu. Predavateljica bo ga. Petra Rašl, univ. dipl. psih.

Prijave in dodatne informacije

Strokovno izpopolnjevanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj Z – Z in v postopku pridobivanja LT.

Strokovno izobraževanje znaša 30 EUR za člane Z – Z (za člane DMSBZT Ptuj – Ormož kotizacijo krije Društvo iz sklada), ter za nečlane Z – Z 60 EUR, v ceno je vključen DDV. V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, potrdilo o udeležbi, pogostitev v odmoru. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu.

ROK PRIJAVE: do zasedbe prostih mest – 70 udeležencev. PRIJAVA MOŽNA LE PREKO E- PRIJAVE

Program predavanja
  • 15.00 – 15.30: Registracija
  • 15.30 – 16.15: KAKO BOLJŠE RAZUMETI PACIENTA S KRONIČNO BOLEZNIJO,
  • 16.15 – 17.30 VERBALNO AGRESIVNI PACIENTI
  • 17.30 – 18.00: Osvežujoč odmor
  • 18.00 – 18.45: RAZLIKOVANJE MED AGRESIVNIM, PASIVNIM IN ASESERTIVNEM VEDENJU
  • 18.45 – 19.45 DELAVNICE KOMUNIKACIJSKIH VEŠČIN
  • 19.45 – 20.00: Diskusija, vrednotenje seminarja

Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZ Ptuj – Ormož