Zapisnik 4. seje predsedstva DMSBZT Ptuj – Ormož, 8.11.2017

Zapisnik 4. seje predsedstva DMSBZT Ptuj – Ormož, 8.11.2017

Prisotni člani: Nevenka Rosič, Tanja Ribič Vidovič, Sergeja Zebec, Mira Gašparič, Valerija Kokot, Metka Rašl, Irena Klasinc, Suzana Komperšak, Dragica Golob, Ida Emeršič, Marija Kokol, Majda Feguš, Jožica Lozinšek, Sabina Bricelj Čelan, , Brigita Mlinarič, Bernarda Stajnko

Opravičeno odsotna: Irena Galun, Boštjan Viher

Neopravičeno odsotni: Jelka Voda, Masel Žnidarič

DNEVNI RED:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in  izvolitev zapisnikarja
  2. Pregled zapisnika 3. seje
  3. Poročilo iz strokovnih izpopolnjevanj Komunikacija in obravnava bolnika z luskavico, Posebnosti v zdravstveni negi bolnikov z motnjami v duševnem razvoju
  4. Priprave na volitve za mandatno obdobje 2018-2022
  5. Razno

Zapisnik v .pdf