Razpis za podelitev priznanj: Srebrni znak

Razpis za podelitev priznanj: Srebrni znak

Predsedstvo DMSBZT Ptuj – Ormož na podlagi Pravilnika o priznanjih društva objavlja: Razpis za podelitev priznanja “srebrni znak”.

Kriteriji za podelitev srebrnega znaka:
  • članstvo v društvu več kot 10 let
  • uspešno poklicno delo na področju zdravstvene in babiške nege
  • prispevek k večji kakovosti, prepoznavnosti in krepitvi vloge zdravstvene in babiške nege
  • prispevek k humanizaciji odnosov med uporabniki in izvajalci
  • promoviranje stroke zdravstvene nege ali babiške nege na področju delovanja društva
  • skrb za višjo raven znanja v strokovni in laični javnosti
  • aktivno sodelovanje z DMSBZT Ptuj – Ormož.

Kandidate za priznanja lahko predlagajo člani, delovna telesa in organi društva. Predlagatelji naj pisne vloge posredujejo s priporočeno pošto in lastnoročnim podpisom
predlagatelja na sedež društva: DMSBZT Ptuj – Ormož, Potrčeva 19 a, 2250 Ptuj, s pripisom KOMISIJA ZA PRIZNANJA, najkasneje do 10. 5. 2021 do 12. ure.

Komisija bo upoštevala le pravočasno prispele predloge, ki so v skladu s pravilnikom opriznanjih DMSBZT Ptuj – Ormož.

Podeljeni bo osem srebrnih znakov, en srebrni znak za življenjsko delo in do pet priznanj.

Tanja Ribič Vidovič, Predsednica DMSBZT Ptuj – Ormož