Razpis za podelitev priznanja Srebrni znak za leto 2023

Razpis za podelitev priznanja Srebrni znak za leto 2023

Razpis za podelitev priznanja Srebrni znak za leto 2023

Predsedstvo DMSBZT Ptuj–Ormož na podlagi Pravilnika o priznanjih društva objavlja: RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJA SREBRNI ZNAK ZA LETO 2023

Kriteriji za podelitev srebrnega znaka:

 • članstvo v društvu več kot 10 let;
 • uspešno poklicno delo na področju zdravstvene in babiške nege;
 • prispevek k večji kakovosti, prepoznavnosti in krepitvi vloge zdravstvene in babiške
  nege;
 • prispevek k humanizaciji odnosov med uporabniki in izvajalci;
 • promoviranje stroke zdravstvene nege ali babiške nege na področju delovanja
  društva;
 • skrb za višjo raven znanja v strokovni in laični javnosti;
 • aktivno sodelovanje z DMSBZT Ptuj–Ormož.

Kandidate za priznanja lahko predlagajo člani, delovna telesa in organi društva. Predlagatelji naj pisne vloge posredujejo s priporočeno pošto in lastnoročnim podpisom predlagatelja na sedež društva: DMSBZT Ptuj–Ormož, Potrčeva 19 a, 2250 Ptuj, s pripisom KOMISIJA ZA PRIZNANJA – NE ODPIRAJ.

Komisija bo upoštevala le pravočasno prispele predloge, ki bodo ustrezali razpisnim pogojem in bodo na sedež DMSBZT Ptuj–Ormož prispeli vključno z 9.6.2023.

Podeljeni bo osem srebrnih znakov, en srebrni znak za življenjsko delo in do pet priznanj.

Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZT Ptuj-Ormož