Razpis za podelitev priznanja “srebrni znak”

Razpis za podelitev priznanja “srebrni znak”

Predsedstvo DMSBZT Ptuj – Ormož na podlagi Pravilnika o priznanjih društva objavlja Razpis za podelitev priznanja “srebrni znak”.

Kriteriji za podelitev srebrnega znaka:

  • članstvo v društvu več kot 10 let;
  • uspešno poklicno delo na področju zdravstvene in babiške nege;
  • prispevek k večji kakovosti, prepoznavnosti in krepitvi vloge zdravstvene in babiške nege;
  • prispevek k humanizaciji odnosov med uporabniki in izvajalci;
  • promoviranje stroke zdravstvene nege ali babiške nege na področju delovanja društva;
  • skrb za višjo raven znanja v strokovni in laični javnosti;
  • aktivno sodelovanje z DMSBZT Ptuj – Ormož.

Kandidate za priznanja lahko predlagajo člani, delovna telesa in organi društva. Predlagatelji naj pisne vloge posredujejo s priporočeno pošto in lastnoročnim podpisom predlagatelja na sedež društva: DMSBZT Ptuj – Ormož, Potrčeva 19 a, 2250 Ptuj, s pripisom KOMISIJA ZA PRIZNANJA, najkasneje do 15. 5. 2017 do 12. ure.

Komisija bo upoštevala le pravočasno prispele predloge, ki so v skladu s pravilnikom o priznanjih DMSBZT Ptuj – Ormož. Podeljeni bodo štirje srebrni znaki, en srebrni znak za življenjsko delo in do pet priznanj.

Tanja Ribič Vidovič, Predsednica DMSBZT Ptuj – Ormož