Zapisnik 2. seje predsedstva DMSBZT Ptuj – Ormož

Zapisnik 2. seje predsedstva DMSBZT Ptuj – Ormož

Zapisnik 2. seje predsedstva DMSBZT Ptuj – Ormož – 5.4.2017 – ZD Ptuj

PRISOTNI ČLANI: Nevenka Rosič, Tanja Ribič Vidovič, Majda Feguš, Irena Klasinc, Sergeja Zebec, Mira Gašparič, Valerija Kokot, Brigita Mlinarič, Boštjan Viher, Bernarda Stajnko

OPRAVIČENO ODSOTNI: Marija Kokol, Metka Rašl, Suzana Komperšak, Irena Galun, Sabina Bricelj Čelan, Jožica Lozinšek, Ida Emeršič

ODSOTNI: Masel Žnidaršič, Jelka Voda

DNEVNI RED :

  1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev zapisnikarja
  2. Pregled zapisnika 1. redne seje
  3. Poročilo Redni občni zbor in Skupščine
  4. Poročilo iz strokovnega izpopolnjevanja in gledališke igre
  5. Priprave na dan medicinskih sester 5.-12. MAJ
  6. Priprave na Srebrni znak
  7. Razno

Zapisnik v .PDF