Redni volilni občni zbor DMSBZT Ptuj – Ormož 2018

Redni volilni občni zbor DMSBZT Ptuj – Ormož 2018

V DMSBZT Ptuj – Ormož smo se 17. februarja 2018 zbrali na rednem občnem zboru, kjer smo izvolili novo predsednico, podpredsednico in organe DMSBZT Ptuj – Ormož za mandatno obdobje marec 2018 – 2022 in nadaljevali s strokovnim izobraževanjem na temo Etika in zakonodaja v zdravstvu.

Občnega zbora z volitvami za novo vodstvo DMSBZT Ptuj – Ormož se je udeležilo 109 članov in članic DMSBZT Ptuj – Ormož, tako da sklepčnost ni bila vprašljiva. Z obiskom nas je počastila predsednica Zbornice – Zveze ga. Monike Ažman, ki nas je pozdravila in spregovorila o aktualnih dogodkih, problemih in trenutnim položajem zdravstvene in babiške nege v Sloveniji.

Na podlagi prispelih vlog je Občni zbor soglasno izvolil:
 • PREDSEDNICO DMSBZT Ptuj – Ormož Tanjo Ribič Vidovič.
 • PODPREDSEDNICO DMSBZT Ptuj – Ormož Nevenko Rosić.
Občni zbor je izvolil imenovane člane, članice Društva v PREDSEDSTVO DMSBZT Ptuj – Ormož:
 • SB dr. Jožeta Potrča Ptuj: Sabina Bricelj Čelan, Valerija Kokot, Suzana Komperšak, Irena Galun, Metka Rašl
 • Psihiatrična bolnica Ormož: Marija Kokol, Bernarda Stajnko
 • ZD Ptuj: Ida Emeršič, Brigita Mlinarič, Majda Feguš
 • ZD Ormož: Boštjan Viher
 • CSO Ormož: Mira Gašparič
 • DU Ptuj: Sergeja Zebec, Dragica Golob
 • ZUDV Dornava: Jožica Lozinšek
 • Zasebniki: Irena Klasinc, Andreja Bračič
NADZORNI ODBOR DMSBZT Ptuj – Ormož:
 • Anja Bela, Marta Hanžekovič, Albina Šimenko
ČASTNO RAZSODIŠČE DMSBZT Ptuj – Ormož:
 • Romana Nedog, Lirija Zemljarič, Simona Petrovič, Nina Miklašič, Dušanka Zadravec
POSLANCE ZBORNICE – ZVEZE

Tanja Ribič Vidovič, Nevenka Rosić, Sabina Bricelj Čelan, Marija Kokol, Brigita Mlinarič, Boštjan Viher, Sergeja Zebec, Irena Klasinc.

S potrditvijo plana dela Društva za leto 2018 smo zaključili z občnim zborom. Nadaljevali smo s Strokovnim izobraževanjem Etika in zakonodaja v zdravstvu. Ga. Darinka Klemenc dipl. m. s., nam je na izviren način podala in s primeri približala etične dileme. Poudarila je pomen poznavanja Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi, kakor tudi Kodeksa etike za babice Slovenije.

Mag. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav. nam je iz pravnega vidika odgovoril na naša zastavljena vprašanja in nas seznanil z zakoni in pravilniki, ki jih potrebujemo pri svojem delu. Največ vprašanj je bilo zastavljenih na temo Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja, odgovornost za kršitev delovnih obveznosti, prenehanje delovnega razmerja, kazenske in odškodninske odgovornosti. Strokovno izobraževanje nam je osvežilo in poglobilo znanje iz področja etike in zakonodaje v zdravstvu, veliko dilem in zagat bomo zdaj lahko rešili kar sami.

Hvala vsem, ki ste se udeležili Občnega zbora in strokovnega izobraževanja, ter vsem ki ste pomagali pri realizaciji le tega. Posebna zahvala gre vsem v Predsedstvu Društva, na katere se lahko zanesem v vsakem trenutku.

HVALA.

Tanja Ribič Vidovič, predsednica društva