Slavnostna podelitev srebrnih znakov 2013

Slavnostna podelitev srebrnih znakov 2013

Slavnostna podelitev srebrnih znakov 2013 Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj – Ormož

V maju… In srca in trave in sonce in mi… vse to je bil maj.

Bilo je čudovito popoldne, ki smo ga poklonili vsem tistim z velikim srcem, z veliko ljubezni in veliko humanosti, saj še vedno odmeva moto letošnjega dneva medicinskih sester in babic. Uvodoma smo iz akvarija PB Ormož priplavale Zlate ribice, ki sestavljamo edinstveno glasbeno skupino, saj smo eni redkih, ki skupaj – tako zaposleni v ZN, kot naši uporabniki, delimo poleg stroke tudi področje glasbe, pesmi, prijateljstva. Z roko v roki torej, oz. z noto v noti, smo poklonili delček našega dela, sodelovanja, delček duše. Po tej prijetni ORL sprostitvi smo se spomnili na naše poslanstvo, poslanstvo medicinske sestre, ki jo tako dobro opiše Tone Pavček v svoji pesmi:

…na svetu si, da gledaš sonce
Na svetu si, da greš za soncem
Na svetu si, da sam si sonce
In da s sveta odganjaš sence
Nobena pot ni ravna
Nobena pot ni revna
A vsaka je zahtevna
In tvoja sama – glavna.

V tem duhu so nas pozdravile predsednica našega društva, DMSBZT Ptuj – Ormož, ga. Tanja Ribič  Vidovič in ostali ugledni gostje. Sledil je najbolj svečan del dneva, ki se je že počasi preveša v večer. Da pa bi ublažili povišani utrip srca in nemir v duši, smo postregli z melodijami otrok naših medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, ki svoje znanje pridno nabirajo v Glasbeni šoli Ormož. Sledila je predstavitev dobitnikov srebrnih znakov, ki jih je podelila predsednica društva.

podelitev srebrnih znakov 2013

Dobitniki srebrnih znakov društva 2013

Srebrni znak  DMSBZT Ptuj – Ormož so prejeli:

  • Jožica Skuk, SMS iz ZD Ptuj – patronaža,
  • Jožica Petek, SMS iz ZUDV dr. Marijana Borštnarja Dornava,
  • Tanja Vizjak, SMS iz SB dr. jožeta Potrča Ptuj – interni oddelek,
  • Ignac Balažic, mag. zdr. nege – PB Ormož.

Podelili smo tudi tri priznanja DMSBZT Ptuj – Ormož, ki so jih prejeli na predlog vd. direktorice za zdravstveno nego Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj ga. Sabine Bricelj Čelan.

  • Zdravstvena nega SB Dr. Jožeta Potrča Ptuj.
  • Tim Zdravstvene nege Oddelka za intenzivno terapijo, nego, anestezijo in terapijo bolečine SB Dr. Jožeta Potrča Ptuj.
  • Tim Zdravstvene nege Oddelka za intenzivno terapijo, nego, anestezijo in terapijo bolečine SB Dr. Jožeta Potrča Ptuj.

Vsi zaposleni v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj si štejemo v čast in smo veseli priznanj saj nam je vodstvo bolnišnice dokazalo, da ceni delo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov in smo pomemben člen v bolnišnici. To nam v časih, ko zdravstvena nega izgublja, pomeni zelo veliko in res smo lahko veseli, da nam vodstvo bolnišnice tako  vd. direktorica bolnišnice ga. Mirjana Bušljeta in vd. direktorica za zdravstveno nego ga. Sabina Bricelj Čelan dajata vso podporo in v svojih zaposlenih vidita nekaj več za kar jima HVALA.

  Srebrni znak za življenjsko delo DMSBZT Ptuj – Ormož je prejela:

  • Majda Keček, direktorica Psihatrične bolnišnice Ormož.

Posebej ponosni smo na letošnjo dobitnico srebrnega znaka za življenjsko delo, ga. Majdo Keček, ki je s svojim znanjem in izkušnjami zaslužna za uspehe zdravstvene nege v PB Ormož, saj je z njo stroka izredno napredovala in se uvršča v vrh psihiatrične zdravstvene nege na Slovenskem. Z vodenjem naše bolnišnice gradi sodobno in napredno pot pri negovanju in spremljanju ljudi z duševno motnjo. Hvaležni smo ji, da nam zaupa saj združeni zmoremo več.

Pohajkovanje po majskih travnikih sta zaključila dva nadebudna virtuoza na frajtonaricah. Za urico smeha je nato poskrbela stand – up komedijantka Martina Ipša z »Veselo debelo Štajerko.« Poskrbeli smo za rekreacijo trebušnih mišic, torej za zdrav življenjski slog, da pa ne bi pozabili na zadovoljevanje osnovnih potreb iz kroga osnovnih življenjskih aktivnosti smo vse navzoče povabili na pogostitev znotraj grajskih zidov in  stisnili dobitnikom roko.

Na svidenje ob letu obsorej!

Romana Nedog, Tanja Ribič Vidovič