Zlati znak pred. Karmen Panikvar Žlahtič

Zlati znak pred. Karmen Panikvar Žlahtič

Maja 2014 je članica našega društva pred. KARMEN PANIKVAR ŽLAHTIČ, dipl.m.s.,spec., mag.zdr.nege prejela priznanje Zlati znak Zbornice – Zveze Slovenije Zelo smo ponosni na našo članico DMSBZT Ptuj-Ormož Karmen Panikvar Žlahtič. Aktivno deluje v regijskem Društvu DMSBZT Ptuj – Ormož in prispeva k njegovemu delovanju in s tem k razvoju stroke zdravstvene nege.

karmen panikvar žlahtič

Karmen Panikvar Žlahtič odlikuje profesionalen, človeški odnos do pacientov in sodelavcev ter strokoven pristop pri izvajanju zdravstvene nege. Njena znanja so pripomogla h kakovostni obravnavi pacientov. Zastavljene naloge opravlja z vso resnostjo in z veliko odgovornostjo. Njeno delo je pomemben prispevek v zdravstveni obravnavi pacientov v slovenskem prostoru. V Društvu jo poznamo kot izjemno strokovno in zanesljivo sodelavko, ki nam vzorno kaže, kako ljubezen do poklica in veselje do dela premagata vse ovire. Je oseba, na katero se lahko vedno zanesemo, saj je kljub dolgoletnim izkušnjam vedno znova pripravljena dajati in sprejemati. Zanesljivost in natančnost so njene vrline, s svojo srčnostjo in preprostostjo zmeraj znova preseneti vse nas, ki delamo z njo.

Karmen Panikvar Žlahtič je rojena na Ptuju, kjer živi še danes. Njena želja po dodatni formalni izobrazbi jo je vodila skozi številne študije. Diplomirala je po merilih za prehode in kasneje zaključila podiplomski specialistični študij Informatike v zdravstvu in zdravstveni negi na takratni Visoki zdravstveni šoli Univerze v Mariboru. Na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani si je pridobila znanje na podiplomskem tečaju iz hospitalne higiene in na Fakulteti za zdravstvene vede UM zaključila podiplomski magistrski študij. Trenutno je študentka doktorskega študija socialne gerontologije. Nenehno izobraževanje in pridobivanje znanja je njen osnovni temelj za izgradnjo uspešne poklicne poti v zdravstveni negi.

karmen panikvar žlahtič

Karmen Panikvar Žlahtič je bila leta 2007 na Fakulteti za zdravstvene vede UM prvič habilitirana v naziv asistentka za predmetno področje zdravstvena nega. Danes je habilitirana kot predavateljica za predmetno področje zdravstvena nega na Visoki šoli za zdravstvene vede v Slovenj Gradcu in na Evropskem centru Maribor – Alma Mater Europaea. Od leta 1993 je zaposlena v Zdravstvenem domu Ptuj in je delovala na različnih področjih zdravstvene nege. Na številnih vodilnih delovnih mestih in danes na mestu pomočnice direktorja za za zdravsveno nego je dograjevala stroko zdravstvene nege tako organizacijsko kot strokovno in z velikim poudarkom na sistemu vodenja kakovosti. Znanje in njena pripravljenost za mentorsko delo spodbujata mlajše generacije k večji strokovni širini in veselju do poklica.

Njeno publicistično delo obsega več pomembnih strokovnih prispevkov, ker je kot avtorica ali soavtorica pomagala razvijati posamezna strokovna področja, zlasti s področij, ki jih je tudi sama strokovno »pokrivala« v svojem bogatem kariernem razvoju. Poleg vseh drugih področij je prav zadnji projekt, referenčne ambulante družinske medicine, zapisan v celotnem zdravstvu z zlatimi črkami, je sprožil odločitev predlagateljev, da je gospa Karmen Panikvar Žlahtič prejela zlati znak. Že od vsega začetka je bila ključna akterka in gonilna sila tako v strateških kot tudi izvedbenih odločitvah. Na ministrstvu za Zdravje deluje kot članica Projektnega sveta za področje referenčnih ambulant.

ČESTITAMO..!

Predsedstvo DMSBZT Ptuj – Ormož