Slovesnost ob 50. obletnici DMSBZT Ptuj-Ormož in slavnostna podelitev priznanj

Slovesnost ob 50. obletnici DMSBZT Ptuj-Ormož in slavnostna podelitev priznanj

V DMSBZT Ptuj – Ormož smo 8. 9. 2021 obeležili 50. obletnico društva. Ob tej priložnosti smo podelili srebrne znake, plakete in priznanja v znak spoštovanja in zahvale za uspešno delo v zdravstveni in babiški negi. Naše medicinske sestre in babice smo nagradili za njihov prispevek k večji kakovosti in prepoznavnosti dela na področju zdravstvene in babiške nege. Podelili pa smo tudi zahvale Zavodom v naši regiji, s katerimi že vrsto let dobro sodelujemo.

V čast nam je bilo, da nas je ob našem jubileju obiskala predsednica naše krovne organizacije Zbornice – Zveze ga. Monika Ažman in podpredsednik g. Janez Kramar. V zadnjem letu in pol se je vsem na tem našem planetu zgodilo toliko sprememb, ki so še kako vplivala na naša življenja. Še prav posebej smo vso krizo Covida občutili zaposleni v zdravstvu. Bila je kriza, bila je nemoč, bilo je težko…. A prišel je dan, ko ponosom zremo na vse medicinske sestre, babice, zdravstvene tehnike, negovalce, ki so/smo ves ta čas garali in se priganjali do roba svojih meja. Zato je prav, da si vzamemo čas, se ustavimo, zadihamo in se poveselimo, kajti jutri bo nov dan, poln novih izzivov.

Veseli smo bili, da se je prireditve udeležila tudi večina nekdanjih predsednic, ki so vodile naše društvo. Od ustanovitve do danes se je v DMSBZT Ptuj – Ormož zamenjalo enajst predsednic, ki so vsaka po svojih najboljših močeh prispevale k razvoju, prepoznavnosti in napredku društvenega dela, saj brez njihovega zanosa, vztrajnosti, ne bi praznovali tako častitljivega jubileja. Predsednice DMSBZT Ptuj – Ormož od leta 1970 do danes so bile: Vida Lipovšek, Olga Feguš, Anica Geč, Vilma Kac, Verica Turk, Renata Verden, Majda Keček, Irena Galun, Vesna Juršič in Tanja Ribič Vidovič.

Ob 50. obletnici društva, smo izdali tudi jubilejni zbornik – SKOZI ČAS, v katerem je kronološko orisano delovanje društva od leta 1970 do danes. V sodelovanjem s Pokrajinskim muzejem Ptuj – Ormož, smo pripravili razstavo Medicinske sestre in babice na področju Ptuja in Ormoža, katero je pripravila ga. Nevenka Korpič.

DMSBZT Ptuj – Ormož je ob 50. obletnici podelila tudi zahvale vsem zavodom v regiji Ptuj – Ormož: Zbornici – Zvezi, Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj, Psihiatrični bolnišnici Ormož, ZUDV dr. Marijana Borštnarja Dornava, Zdravstvenemu domu Ptuj, Zdravstvenemu domu Ormož, Centru starejših občanov Ormož in Domu upokojencev Ptuj.

Program ob naši slovesnosti so čudovito dopolnile skladateljica, pevka ter kantavtorica Ditka, Minea Malek, študentka FZV Maribor, izvrstna pevka in Rebeka Viher, ki nam je s flavto pričarala krasen glasbeni večer. V DMSBZT Ptuj – Ormož smo ta dan s ponosom obeležili ponosni, da smo medicinske sestre, babice, zdravstveni tehniki, negovalci.

HVALA VSEM, KI STE POMAGALI IN PRISPEVALI SVOJ KAMENČEK V MOZAIK, KI JE NAŠO SLOVESNOST NAREDIL ENKRATNO IN NEPOZABNO.

V LETU 2021 JE NAJVIŠJE PRIZNANJE – SREBRNI ZNAK ZA ŽIVLJENJSKO PREJELA:

IRENA GALUN je medicinska sestra z veliko začetnico. Irena Galun se je po končani Srednji zdravstveni šoli Maribor zaposlila v Splošni bolnišnici Ptuj, na kirurškem oddelku, kot srednja medicinska sestra. Zaradi želje po novem znanju je nadaljevala šolanje ob delu na Višji zdravstveni šoli Ljubljana, enota Maribor, kjer je diplomirala leta 1982. Svojo pot je nadaljevala kot višja medicinska sestra na kirurškem oddelku in nato na ginekološko – porodnem oddelku, kjer je bila več let tudi strokovni vodja oddelka. Irena Galun je lahko ponosna na svojo poklicno pot, bila je gonilna sila, ko so na oddelku uspešno izpeljali projekt Novorojencem prijazna porodnišnica. Od 2011 pa do svoje upokojitve 31.12.2020 je bila vodja negovalnega tima. Na ginekološkem oddelku je za seboj pustila neizbrisljiv pečat s svojim strokovnim delom, profesionalnostjo in predanosti delu medicinske sestre. Irena Galun svoje bogate izkušnje, znanje nesebično predaja mlajšim kolegicam. Kot izkušena, polna znanja in praktičnih izkušenj, je med leti 1990 in 1994 vodila Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ptuj – Ormož. Zavzemala se je za kompetence medicinskih sester, za dobre medosebne odnose. Z dobro voljo, optimizmom in izrazitimi sposobnostmi je znala povezovati. Je oseba na katero se lahko vedno zanesemo. Irena Galun je medicinska sestra v pravem pomenu besede. Je profesionalna, srčna, odgovorna, pozitivna, zanesljiva, korektna. Odlikuje jo pošten in profesionalen odnos do bolnikov in sodelavcev. Ponosni smo, da smo lahko bili del njene bogate poti. Čeprav je že v zasluženem pokoju je polna novih idej, pozitivne energije in dobre volje.

V LETU 2021 SO SREBRNI ZNAK DMSBZT PTUJ – ORMOŽ SO PREJELE:

DANICA AMBROŽ se je po Srednji zdravstveni šoli Maribor zaposlila v Domu upokojencev Ptuj. V času prakse je vsako poletje delala v Muretincih, takrat še v gradu, iz katerega so se zadnji stanovalci izselili leta 1994. Kot sama pravi, je takrat utihnila nostalgija škripajočega parketa v ambulanti, z njo pa tudi široki hodniki, ter veliko rož, ki so cvetele na velikih oknih. Njena službena pot do danes je bila dolga in pestra, poleg dela na Ptuju in Muretincih je službovala tudi v Juršincih in Kopru, kjer je uvajala nov kader in pomagala vzpostaviti nove enote. Danica Ambrož je vestna in prizadevna medicinska sestra. S svojim znanjem in bogatimi izkušnjami pomembno prispeva k razvoju kakovosti storitev in zadovoljstvu uporabnikov na področju varstva starejših oseb. Na svoji poti se ves čas strokovno razvija, s svojo strokovnostjo in človeškimi kvalitetami pa bogati delovno okolje.

MARTA HANŽEKOVIČ se je po Srednji zdravstveni šoli Maribor zaposlila v Zdravstvenem domu Maribor na Otroškem dispanzerju. Leta 1981 jo je poklicna pot vodila v Vrtec Maribor, nato na Kog, kjer je delala kot medicinska sestra. Leta 1987 se je zaposlila v Zdravstvenem domu Ormož. V tem času si je pridobila naziv zdravstveni tehnik ZN s specialnimi znanji. Zaradi želje po pridobivanju novih znanj se je vpisala na Visoko zdravstveno šolo, kjer je leta 2004 diplomirala. Leta 2007 se je zaposlila pri koncesionarju v Splošni ambulanti in ambulanti medicine dela, prometa in športa Dr. Vesne Mele v Ormožu. Dela na področju kurative in preventive. Njen prispevek k humanizaciji v zdravstvu potrjuje tudi s prostovoljnim delom, v RK
Ivanjkovci, kjer je je izvedla številna predavanja na temo preventive, ter se je kot članica vključevala v številne projekte v skrbi za starejše in bolne.

NATALIJA MATJAŠIČ se je leta 2006 zaposlila kot diplomirana medicinska sestra v Splošni bolnišnici Ptuj, na Oddelku za intenzivno nego, anestezijo in terapijo bolečine. Leta 2014 je na Fakulteti za zdravstvene vede Maribor pridobila naziv magistrica zdravstvene nege. Leta 2019 je prevzela delovno mesto strokovne vodje zdravstvene nege. Aktivno sodeluje v Zbornici Zvezi IO Strokovne sekcije medicinskih sester v intenzivni terapiji in transfuziologiji. Sodelovala je pri pripravi in prenovi strokovnih standardov zdravstvene nege za intenzivne terapije. Vedno je pripravljena na nove izzive. S svojim visokim nivojem znanja in potrpežljivostjo svoje znanje in izkušnje prenaša naprej. Natalija Matjašič ima rada svoj poklic. Je profesionalna, dosledna, nepristranska in kolegialna. Njena skrb so ves čas dobri medsebojni odnosi in strokovna rast zaposlenih v timu. Je oseba na katero se lahko zaneseš. Njeni odliki sta srčnost in skrb za pacienta, ki jo dopolnjujejo še skromnost, vedno nasmejan obraz in topla beseda.

MARJANA NIPIČ se je v želji pomagati ljudem in skrbeti zanje, odločila za šolanje na Srednji zdravstveni šoli Maribor – otroška smer. Svojo poklicno pot je pričela v Splošni bolnišnici Ptuj. Leta 1983 se je zaposlila kot oddelčna medicinska sestra v Zavodu za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava, kjer deluje še danes, skupaj 38 let. Marjana Nipič je natančna, zavzeta in vedno pripravljena nesebično pomagati. Svoje znanje izpopolnjuje na strokovnih izobraževanjih, njene delovne izkušnje so neprecenljive za bodoče zdravstvene delavce, ki jim velikodušno predaja svoje znanje. Ima spoštljiv odnos do uporabnikov s posebnimi potrebami in sodelavcem, ki jo cenijo kot zanesljivo, plemenito, odgovorno in poklicu predano sodelavko.

JOŽICA POTOČNJAK se je leta 2002 zaposlila v Centru za starejše občane Ormož, leta 2013 je postala glavna medicinska sestra. Poleg strokovnega znanja jo odlikuje občutek in smisel za vodenje in organizacijo zdravstvene nege. Jožico Potočnjak vodi pri delu visok etičen in human odnos do stanovalcev in njihovih svojcev. S svojim pristopom do dela vnaša med stanovalce in sodelavce zanesljivost, umirjenost in človeško toplino. Je profesionalna in topla medicinska sestra, ob tem pa še duhovita in zabavna. Je aktivna v društvu Spominčica. S predanim, strokovnim in doslednim delom prispeva pomemben delež k ugledu in prepoznavnosti CSO Ormož ter s svojim pozitivizmom in občutkom do sočloveka k zadovoljstvu zaposlenih in stanovalcev ter njihovih svojcev.

MARJANA TKALEC se je po Višji šoli za medicinske sestre v Ljubljani zaposlila v Splošni bolnišnici Ptuj, na otroškem oddelku. Leta 1987 v otroškem dispanzerju v ZD Ptuj, kjer je postala glavna medicinska sestra in se je ob kurativi ukvarjala tudi s preventivo otrok. V tem obdobju je sodelovala s predavanji v materinski šoli. Leta 1999 se je zaposlila v Zasebni ordinaciji za predšolske otroke Brigita Habjanič Merc in Ambulanti Tominc, šolska in družinska medicina in postala odgovorna sestra obeh ambulant. Marjana Tkalec svoj poklic otroške medicinske sestre je opravljala s srčnostjo. Leta 2010 je bila po predlogu revije Zdravje izbrana za najsrčnejšo sestro. Mladi pacienti so jo oboževali in jo mnogokrat nagradili s kakšno risbico, nežnimi pogledi ter dotiki. Klicali so jo kar teta Marjana. Vedno si je prizadevala biti prijazna, diskretna in srčna z otroki in njihovimi starši. Odlikovala jo je profesionalnost, človekoljubnost, humanost in korekten odnos so pacientov in sodelavcev. Upokojila se je leta 2020.

V LETU 2021 SO PRIZNANJA DMSBZT PTUJ – ORMOŽ SO PREJELI:

OLGA HREN medicinska sestra, ki je 41 let zaposlena v Splošni bolnišnici Ptuj na oddelku za hemodializo in letos odhaja v pokoj. Je medicinska sestra, ki se je s svojo skromno, nesebično držo hitro vsidrala v srca dializnih bolnikov. Mlajše kolegice je uvajala v delo ter z njimi delila bogate izkušnje. Sestro Olgo odlikuje zanesljivost, odgovornost in neizmerna predanost svojemu delu.

MANICA KRSMANOVIĆ je svojo poklicno pot začela v Ormožu, nadaljevala v UKC Ljubljana, v urgentni ambulanti travmatološke klinike. 1989 se je preselila nazaj, kjer je nadaljevala z delom v ZD Ormož. Delo medicinske sestre je opravljala z veliko mera entuziazma. Odlikujejo jo profesionalnost, odgovornost in objektivnost. Njeni posebni odliki sta srčnost in skrb za pacienta, ki ju dopolnjujejo še skromnost, vedno nasmejan obraz in topla beseda.

HELENA POPUŠEK svojo pot je začela leta 1979 na internem oddelku Splošne bolnišnice Ptuj, nadaljevala na hemodializi in tako rekoč soustvarjala zgodovino dialize v bolnišnici Ptuj. Helena Popušek je medicinska sestra, ki jo krasi pozitivnost, odgovornost, natančnost in čut za bolnika. Za vsakega bolnika zna najti pravo besedo, bolniki jo spoštujejo, cenijo in ji zaupajo.

SNEŽANA VINDIŠ njena pot se je začela v Vojaški bolnišnici v Splitu, nato v Zagrebu. V teh letih se je priučila reda, discipline in umirjenosti ob stresnih situacijah. 1993 je prišla v Splošno bolnišnico Ptuj, nato pa v Zdravstveni dom Ormož kot zobozdravstvena asistentka in na tem delovnem mestu dočakala upokojitev. Je medicinska sestra z neprecenljivim strokovnim znanjem na različnih področjih, ima etično držo; njena osebna, strokovna in človeška narava pa so vplivali na izboljšanje zdravstvene nege.

ZAPOSLENI NA PODROČJU ZN V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI ORMOŽ so se zaradi razglašene epidemije, v izrednih razmerah uspešno odzivali na nenadne spremembe ter potrebe ljudi. V ospredje svojih prizadevanj so postavili aktivnosti, vezane na epidemijo, sočasno so prevzeli tudi aktivno vlogo pri zagotavljanju omejevanja širjenja okužb v širši podravski in pomurski regiji. Vsi zaposleni v ZN skupaj s sodelavci so prevzeli številne nove naloge in se vseskozi prilagajali epidemiološki situaciji. S svojim pristopom so izkazali visoko etično in moralno držo, sočutje in empatijo. Izkazali so pripadnost poklicu in zavezanost poslanstvu skrbi za ljudi, v najtežjih trenutkih negotovosti in nadčloveških naporov. Vključevali so se v delo drugih zavodov v regiji, ob sočasni vzpostavitvi novih organizacijskih enot znotraj Psihiatrične bolnišnice Ormož. Zaposleni na področju ZN in oskrbe Psihiatrične bolnišnice Ormož so zato več kot utemeljeno ambasadorji vrednot človeškega dostojanstva in zaupanja, sodelovanja in povezovanja, znanja in strokovnosti, je za svoje zaposlene v vlogi napisala pomočnica direktorja za ZN ga. Ksenija Pirš.

[ngg src=”galleries” ids=”9″ display=”basic_slideshow”]

Vir: Tanja Ribič Vidovič