Sodobni pristopi obravnave bolnikov s kroničnimi ranami

Sodobni pristopi obravnave bolnikov s kroničnimi ranami

Društvo medicinski sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj-Ormož vabi v petek, 20. 9. 2019, v hotel Roškar na strokovno izobraževanje z naslovom Sodobni pristopi obravnave bolnikov s kroničnimi ranami.

PROGRAM PREDAVANJA
 • 8.00 – 8.45: REGISTRACIJA UDELEŽENCEV
 • 8.45 – 9.00: UVODNI NAGOVOR
  • Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZT PTUJ – ORMOŽ
  • Anica Užmah, mag. posl. ved, direktorica SB Ptuj
  • Prim. asist. dr. Teodor Pevec, dr. med. spec.
  • Mag. Natalija Galinec, dipl. m. s., univ. dipl. org.
  • Skender Veliu, dr. med. spec., vodja delovne skupine za oskrbo kronične rane SB Ptuj
SODOBNI PRISTOPI ZDRAVLJENJA KRONIČNIH RAN
 • 9.00 – 9.30: SODOBNE OBLOGE PRI ZDRAVLJENJU KRONIČNIH RAN, asist. prim. Ciril Triller, dr. med. spec.
 • 9.30 – 10.00: CELJENJE KRONIČNIH RAN – PRIMERJAVA SODOBNIH METOD ZDRAVLJENJA, asist. dr. Danijela Semenič, dr. med. spec., UKC Ljubljana
 • 10.00 – 10.30: FOTOTERAPIJA Z LASERJEM PRI ZDRAVLJENJU KRONIČNIH RAN, Skender Veliu, dr. med. spec.
 • 10.30 – 11.00: AVTOLOGNI EPIDERMALNI KOŽNI PRESADKI PRI ZDRAVLJENJU KRONIČNIH RAN, Skender Veliu, dr. med. spec.
 • 11.00 – 11.30: OPERATIVNO ZDRAVLJENJE KRONIČNIH RAN, doc. dr. sc. Srećko Budi, dr. med. spec., Klinička bolnica Dubrava, Hrvaška
 • 11.30 – 12.00: ODMOR
IZOBRAŽEVANJE MEDICINSKIH SESTER NA PODROČJU OBRAVNAVE BOLNIKOV S KRONIČNIMI RANAMI
 • 12.00 – 12.30: CERTIFICIRANO IZOBRAŽEVANJE O OSKRBI RAN, Helena Kristina Halbwachs, univ.dipl.org., manager Education Wound Care, Dunaj
 • 12.30 – 12.45: PREDSTAVITEV PROGRAMA ZN NA SZKŠ MARIBOR – SODOBNI PRISTOPI PRI OBRAVNAVI KRONIČNE RANE. Suzana Krajnc dipl.m.s.
 • 12.45 – 13.00: VLOGA MENTORJA SREDNJE ZDRAVSTVENE ŠOLE PRI PREVEZU RANE Z DIJAKI, Manja Marko dipl. m. s., Srednja Zdravstvena šola Maribor
 • 13.00 – 13.15: NA ŠTUDENTA USMERJENI PRISTOPI K POUČEVANJU OSKRBE RAN, višji. pred. mag. Barbara Donik, univ.dipl.org., Fakulteta za zdravstvene vede Maribor
SODOBNI PRISTOPI ZN BOLNIKA S KRONIČNO RANO
 • 13.15 – 13.30: SODOBNI PRISTOPI ZN BOLNIKA S KRONIČNO RANO V AMBULANTI ZA KRONIČNE RANE SB DR. JOŽETA POTRČA PTUJ, Jasmina Kröpfl, dipl. m. s. , mag. soc. geront.
 • 13.30 – 14.00: CELOSTNA OBRAVNAVA BOLNIKA S KRONIČNO RANO, Slavica Popović, dipl.m.s., mag. posl. in ekonom. ved, UKC Ljubljana
 • 14.00 – 15.00: KOSILO
DELAVNICE UPORABA SODOBNIH OBLOG PRI ZDRAVLJENJU KRONIČNIH RAN
 • 15.00 – 16.30: Delavnica I , Valerija Kokot , m. s.
 • 15.30 – 16.0: Delavnica II, Valerija Arnuš, m. s.
 • 16.00 – 16.30: Razprava, vrednotenje seminarja in podelitev potrdil
PRIJAVE IN DODATNE INFORMACIJE

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti,
so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV). Za člane DMSBZT Ptuj – Ormož kotizacijo krije Društvo iz sklada za izobraževanje.

V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, potrdilo o udeležbi, pogostitev v odmoru. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu. Strokovno izpopolnjevanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj Z – Z in v postopku pridobivanja LT/PT.

ROK PRIJAVE

Prijava možna preko e- prijave, omejitev udeležbe na 70 udeležencev.

Vir: Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZT Ptuj – Ormož; Skender Veliu, dr. med. spec, vodja delovne skupine za oskrbo kronične rane,