Sprememba osebnih podatkov (obvestilo)

Sprememba osebnih podatkov (obvestilo)

Zaradi velikega števila vprašanj in nepopolnih podatkov članstva (sprememba priimka, naslova, zaposlitve, pridobljene izobrazbe, upokojitev, izbris iz registra,…), vam posredujem kako si jih uredite.

Vsak posameznik je dolžan sam v roku 30 dni od spremembe svojih podatkov to javiti na Zbornico – Zvezo. To lahko naredite preko elektronsko preko e-pošte ali po navadni pošti.

ELEKTRONSKO PREKO E-POŠTE

  1. Zbornica – Zveza.
  2. Obrazec za pridobivanje podatkov članstva.
  3. Vnesete številko (članske številke in PIN-a).
  4. Vnesete nove, manjkajoče podatke.
  5. Pošlji.

PO NAVADNI POŠTI

  1. Zbornica – Zveza – obrazci.
  2. Obrazec za spremembo osebnih podatkov za namen vodenja evidence članstva in obveščanja članov.
  3. Natisneš obrazec in ga pošlješ na naslov: Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana.

Tanja Ribič Vidovič, Predsednica DMSBZT Ptuj – Ormož: