Program dela za leto 2019 DMSBZT Ptuj – Ormož

Program dela za leto 2019 DMSBZT Ptuj – Ormož

Na 3. redni seji 28.9.2018 DMSBZT Ptuj – Ormož, je Predsedstvo društva sprejelo program dela za leto 2019. Programi strokovnih izobraževanj so namenjeni zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in so usklajeni z obveznimi vsebinami.

Program dela za leto 2019 v .pdf

STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA
 • 01.2019 TPO z vključenim AED (60 udeležencev) – modul obvezne vsebine.
 • 01.2019 Kinestezija z učnimi delavnicami.
 • 02.2019 Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika – modul obvezne vsebine.
 • 02.2019 Modra komunikacija.
 • 03.2019 Z asertivno komunikacijo do vzajemnega spoštovanja.
 • 03.2019 Obvladovanje in preprečevanje okužb v povezavi z zdravstveno oskrbo.
 • 04.2019 TPO z vključenim AED (60 udeležencev) – modul obvezne vsebine.
 • 04.2019 Alergije težave današnjega časa.
 • 05.2019 Paliativna oskrba bolnika.
 • 09.2019 Kronična rana.
 • 10.2019 Kakovost in varnost v zdravstvu – modul obvezne vsebine.
 • 10.2019 Sodobni pristopi v rehabilitaciji z učno delavnico tehnik dihanja DNS
 • 11.2019 TPO z vključenim AED (60 udeležencev) – modul obvezne vsebine.
 • 11.2019 Kinestezija z učnimi delavnicami.
SREČANJA
 • Sodelovanje z Zbornico – Zvezo ob mednarodnem dnevu medicinskih sester (12. maj) in babic (5. maj).
 • 05. – 12.05. 2019 Aktivnosti v regiji, za promocijo zdravstvene in babiške nege.
KULTURNE DEJAVNOSTI
 • 03.2019 Gledališka predstava ob dnevu žena in materinskem dnevu.
IZLETNIŠTVO
 • Maj – Izlet po slovenski Istri
 • Junij – Planinski izlet na Golico.
 • Junij – Poli maraton Ptuj.
ZAKLJUČEK LETA
 • 12.2019 Zaključek leta v Hotelu Roškar.
OSTALE AKTIVNOSTI DRUŠTVA
 • 03.2019 Redni občni zbor DMSBZT Ptuj – Ormož v Hotelu Roškar.
 • Načrtujemo 3 – 4 redne seje predsedstva društva.
 • Sodelovanje z Zbornico – Zvezo.
 • Sodelovanje v odboru regijskih strokovnih društev.
 • Sodelovanje v lokalnem okolju.
 • Povezave z nevladnimi organizacijami.
 • Spremljanje aktualnih dogodkov na področju zdravstva, zdravstvene in babiške nege.

Tanja Ribič Vidovič: Predsednica DMSBZT Ptuj- Ormož