Strokovna izobraževanja Zbornice-Zveze brez kotizacije

Strokovna izobraževanja Zbornice-Zveze brez kotizacije

Strokovna izobraževanja Zbornice-Zveze brez kotizacije za člane DMSBZT PTtuj-Ormož

  • OPTIMIZEM JE NAŠA IZBIRA 08.03.2021
  • KAKO OHRANITI SEBE V KOMUNIKACIJSKIH ZAGATAH Z UPORABNIKI 22. 03.2021
  • KAKO SE SAMOORGANIZIRATI V TEH ČASIH 07.04.2021

Prijavite se čim prej, ker se prosta mesta hitro polnijo.

OPTIMIZEM JE NAŠA IZBIRA 08.03.2021  OB 17.00 do 18.30, spletni seminar – preko spletnega okolja Google meet

SPLETNEMU SEMINARJU NA POT

Majda Šavko je profesorica pedagogike, učiteljica čuječnosti, certificirana coachinja, mediatorka, moderatorka in voditeljica delavnic s področja obvladovanja stresa in izgorelosti, čustvene inteligence, komunikacije, motivacije in vodenja ljudi.

V današnjih zahtevnih časih ni lahko poosebljati in ohranjati optimizma. A potreben je bolj kot kdaj koli prej. Izbira optimizma in prizadevanje za dobro počutje in notranje ravnovesje je naše osebno cepivo, ki nas lahko zavaruje pred negativnimi posledicami. Odkritja nevroznanosti in številne psihološke raziskave potrjujejo, da obstajajo pomembne razlike v načinu razmišljanja in delovanja med optimisti in pesimisti ter jasno sporočajo: optimizma se lahko naučimo! Optimisti imajo 40 % večjo verjetnost napredovanja, šestkrat več možnosti za zaposlitev in petkrat manj možnosti za izgorevanje kot njihovi pesimistični kolegi (Harvard Business Review). Raziskave so pokazale tudi, da so optimisti bolj zdravi in imajo v povprečju daljšo življenjsko dobo kot pesimisti. In vendar je marsikdo »okužen« z virusom pesimizma, živi v senci temačne razlage sveta in v predvidevanju najslabših možnosti.

KAKO OHRANITI SEBE V KOMUNIKACIJSKIH ZAGATAH Z UPORABNIKI 22. 03.2021 OB 17.00 do 18.30, spletni seminar – preko spletnega okolja Google meet

PREDAVANJU NA POT

Klara Ramovš, profesorica andragogike, mojstrica poslovne komunikacije, SDI trenerka, izbrana izvajalka za vseživljenjsko karierno orientacijo, specializantka psihoterapije, smer logoterapija.

Zrel človek se zaveda, da je temelj vsakega dobrega odnosa resnično zanimanje za ljudi. Pozabljamo, da lahko s svojim površnim vedenjem povzročimo, da zahtevna stranka postane težavna. Če je sogovornik v stiski, če nima znanja in ga zato vse zanima, če želi tisoč in eno informacijo, govorimo o zahtevnem vedenju, ki od nas zahteva veliko strokovnega znanja in vere v to, da svoje delo obvladamo in se obenem zavedamo, kaj je v naši moči in kaj ne. Da to vedenje ne postane težavno, je pomembno, da obvladamo ustrezne tehnike asertivne komunikacije, ki je jasna, odločna in vljudna. Znamo zares poslušati in slišati, se po nepotrebnem spuščamo v nebistvene malenkosti, nasedamo provokacijam ali znamo pogovor zamegliti, znamo vztrajati in braniti pravila in dogovore, znamo reči sladki ne? O težavnem vedenju pa govorimo takrat, ko se ljudje začno obnašati kot merjasci, zajklje, školjke, kamele ali dihurji.

KAKO SE SAMOORGANIZIRATI V TEH ČASIH 07.04.2021 OB 17.00 do 18.30, spletni seminar – preko spletnega okolja Google meet

PREDAVANJU NA POT

Miran Morano je profesor pedagogike in sociologije, trener, moderator in predavatelj, ki razume ljudi. Udeležence navdušuje in motivira na poti skupnega učenja. Ima dragocene izkušnje tudi pri vodenju spletnih delavnic.

Ključni namen spletnega dogodka je omogočiti udeležencem premislek o dosedanjih izkušnjah o svoji izrabi časa in jih spodbuditi k (še) večji učinkovitosti. CILJI: Udeleženci bodo po seminarju zmožni: razložiti svoja ključna področja odgovornosti v poklicnem in zasebnem življenju, uporabiti sistem “prve stvari na prvo mesto” za opredelitev prednostnih nalog, obvladovati motilce in tratilce časa.

Splošne informacije

Rok prijave: do zasedbe prostih mest. PRIJAVA MOŽNA LE PREKO E- PRIJAVE

Zbornica – Zveza – prijava na izobraževanje.

Program strokovnega srečanja je v postopku pridobivanja LT in PT pri Z – Z.

Kotizacije za člane DMSBZT Ptuj – Ormož NI.

Kotizacija za NEČLANE Zbornice – Zveze znaša 30,00 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Kotizacijo poravnate na transakcijski račun ZZBNS-ZDMSBZTS št. 02015-0258761480, sklic na SI 00 0430-08032021.

Tanja Ribič Vidovič, Predsednica DMSBZT Ptuj – Ormož: