Kakovost in varnost v zdravstvu (strokovno izobraževanje)

Kakovost in varnost v zdravstvu (strokovno izobraževanje)

DMSBZT Ptuj-Ormož in DMSBZT Maribor vabita na strokovno izobraževanje KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU (modul licenca), ki bo potekalo 19.3.2021 in 21.5.2021 v spletnem okolju MS Teams.

Kakovost in varnost v zdravstvu prireja tudi Zbornica – Zveza, ki pa je plačljivo 60 eur (teh stroškov ne pokrivamo). Pokrijemo le strokovno izobraževanje, ki ga prireja DMSBZT MARIBOR. Kotizacija za strokovno izobraževanje bo poravnana iz sklada za izobraževanje vsem članom DMSBZT Ptuj – Ormož. Tisti, ki niste včlanjeni v Zbornico – Zvezo je cena SI 120 eur.

Program izobraževanja
  • 8.45 – 9.00: Prijava udeležencev v spletno okolje (povabilo udeleženci prejmejo na e-mail, ki ga podajo ob prijavi na izobraževanje)
  • 9.00 –  9.45: Kakovost in spremembe–stanje duha? Osnovna izhodišča kakovosti in varnosti v zdravstvu. Ksenija Pirš, predsednica regijskega strokovnega DMSBZT Maribor
  • 9.45 – 10.30: Sistemi vodenja kakovosti – mag. Zdenka Gomboc, prof. zdr. vzg.
  • 10.30 – 11.15: Orodja in metode za izboljšanje kakovosti in varnosti – Jožica Tomažič, univ. dipl. org.
  • 11.15 – 12.00: Odkloni / varnostni zapleti v zdravstveni obravnavi z vidika zdravstvene in babiške nege – Danijela Pušnik, mag. zdr. nege
  • 12.00 – 12.30: Odmor
  • 12.30 – 13.15: Ukrepi: sistem preventivnih, korektivnih in korekcijskih ukrepov – doc. dr. Mojca Dobnik
  • 13.15 – 14.00: Merjenje zadovoljstva uporabnikov – Tamara Lubi, univ. dipl. org.
  • 14.00 – 14.45: Komuniciranje v zdravstvu – Ivanka Videčnik, univ. dipl. org.
  • 14.45 – 15.30: Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb – Marija Klasinc, dipl. m. s.

Vir: Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZT Ptuj – Ormož