Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED

Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED

Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z DMSBZT Ptuj – Ormož vabi na strokovno izpopolnjevanje z učnimi delavnicami
TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA z vključenim AED, ki bo potekalo v petek, 22.10.2021 ob 8.00 uri v Hotelu Roškar

Registracija ob 7.45
Trajanje strokovnega izobraževanja od 8.00 do 14.30
PROGRAM / Splošne informacije:

Vsebina strokovnega izobraževanja z učnimi delavnicami je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo oziroma Basic Life Support Course od European Resuscitation Council, ki ga priporoča Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije za vse izvajalce zdravstvene, babiške nege ter oskrbe. Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni, babiški negi ter oskrbi in je usklajen z obveznimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »Temeljnih postopkov oživljanja« v enem licenčnem obdobju. Strokovno izobraževanje je vpisano v register strokovnih izpopolnjevanj Z-Z Slovenije.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 160 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 80 EUR z vključenim DDV). Za člane DMSBZT Ptuj – Ormož kotizacijo krije Društvo iz sklada za izobraževanje. V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, pogostitev, potrdilo o udeležbi. Kotizacija se poravnava po izstavitvi računa.

PRIJAVA MOŽNA LE PREKO E- PRIJAVE (zbornica-zveza prijava na izobraževanje).
ROK PRIJAVE: do zasedbe prostih mest (60)
Ob prihodu je potrebno s seboj imeti PCT potrdilo.
DODATNE INFORMACIJE: 041 429 228 TANJA

Program
 • 7.45: Registracija
 • 8.00: Navodila udeležencem – INŠTRUKTORJI: Bojan Lešnik, Damjan Lešnik, Robert Skuhala, Tanja Ribič Vidovič.

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

 • 8.00 – 8.20: Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja.
 • 8.20 – 8.40: Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED.
 • 8.40 – 9.00: Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke.
 • 9.00 – 9.20: Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh.
 • 9.20 – 9.40: Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO.
 • 9.40 – 9.50 :Diskusija, izmenjava mnenj.
 • 9.50 – 10.20: ODMOR – priprava na delavnice – osvežitev, rogljiček

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJ

 • 10.20 – 11.00: TPO odraslih z AED, tujki v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/
 • 11.00 – 11.40: TPO otrok, tujki v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/
 • 11.40 – 12.00: ODMOR – priprava na izvedbo scenarijev
 • 12.00 – 13.00: udeleženci ne menjajo inštruktorjev, inštruktorji menjajo opremo, scenarij traja 15 min.

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

 • 13.00 – 14.00: kosilo
 • 14.00 – 15.00: Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)
 • 15.00 – 16.00: Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja
 • 16.00: Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re – test
 • Zaključna diskusija

Vir: Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZT Ptuj – Ormož