Kakovost in varnost v zdravstvu (modul licenca)

Kakovost in varnost v zdravstvu (modul licenca)

Regijska strokovna društva vabijo na strokovno izpopolnjevanje KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU (MODUL LICENCA), ki bo potekalo 22.10.2021 in 10.12.2021v  spletnem okolju MS Teams.

VSEM , KI SE IZTEKA LICENČNO OBDOBJE NAJ UDELEŽIJO SI- ZADNJIČ V TEM LETU

Povezava bo poslana dan pred izobraževanjem. Kotizacija za strokovno izobraževanje bo poravnana iz sklada za izobraževanje vsem članom DMSBZT Ptuj – Ormož. Tisti, ki niste člani Zbornice – Zvezo je cena SI 120 eur.

Prijava udeležencev v spletno okolje (povabilo udeleženci prejmejo na meil, ki ga podajo ob prijavi na izobraževanje)

Program
  • 08.00 – 08.45: Kakovost in spremembe–stanje duha? Osnovna izhodišča kakovosti in varnosti v zdravstvu – Ksenija Pirš, predsednica regijskega strokovnega DMSBZT Maribor
  • 09.45 – 10.30: Sistemi vodenja kakovosti. mag. Zdenka Gomboc, prof. zdr. vzg.
  • 10.30 – 11.15: Orodja in metode za izboljšanje kakovosti in varnosti – Jožica Tomažič, univ. dipl. org.
  • 11.15 – 12.00: Odkloni / varnostni zapleti v zdravstveni obravnavi z vidika zdravstvene in babiške nege – Danijela Pušnik, mag. zdr. nege
  • 12.00 – 12.30: Odmor
  • 12.30 – 13.15: Ukrepi: sistem preventivnih, korektivnih in korekcijskih ukrepov – doc. dr. Mojca Dobnik
  • 13.15 – 14.00: Merjenje zadovoljstva uporabnikov – Tamara Lubi, univ. dipl. org.
  • 14.00 – 14.45: Komuniciranje v zdravstvu – Ivanka Videčnik, univ. dipl. org.
  • 14.45 – 15.30: Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb – Marija Klasinc, dipl. m. s.

Vir: Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZT Ptuj – Ormož