Utrinki iz občnega zbora 2022

Utrinki iz občnega zbora 2022

Strokovno izobraževanje DMSBZT Ptuj–Ormož »Ko konflikt postane igra« z rednim, volilnim občnim zborom

V DMSBZT Ptuj–Ormož smo se 5. marca 2022 zbrali na rednem občnem zboru, kjer smo izvolili novo predsednico, podpredsednico in organe DMSBZT Ptuj-Ormož za mandatno obdobje marec 2022 – 2026 in nadaljevali s strokovnim izobraževanjem na temo “Ko konflikt postane igra”, s predavateljico Klaro Ramovš.

Občni zbor z volitvami za novo vodstvo DMSBZT Ptuj–Ormož je potekalo v hotelu Roškar. Z obiskom nas je počastila predsednica Zbornice–Zveze ga. Monike Ažman, ki nas je pozdravila in spregovorila o aktualnih dogodkih, problemih in trenutnim položajem zdravstvene in babiške nege v Sloveniji.

Na podlagi prispelih vlog je Občni zbor soglasno izvolil organe DMSBZT Ptuj–Ormož za mandatno obdobje marec 2022 – 2026:

 • Predsednica: Tanja Ribič Vidovič
 • Podpredsednica: Irena Galun

Predsedstvo:

 • Psihiatrična bolnica Ormož: Marija Kokol
 • ZD Ptuj: Ida Emeršič, Brigita Mlinarič
 • ZD Ormož: Boštjan Viher
 • CSO Ormož: Mira Gašparič
 • DU Ptuj: Sergeja Zebec, Dragica Golob
 • ZUDV Dornava: Nevenka Rosič
 • Zasebniki: Andreja Bračič, Polonca Dornik
 • Upokojenci: Irena Klasinc
 • Študenti: Klemen Vidovič
 • SB Ptuj: Valerija Kokot, Suzana Komperšak, Metka Rašl, Gordana Zelenik, Maja Zakelšek

Nadzorni odbor DMSBZT Ptuj–Ormož:

Anja Bela, Majda Feguš, Minka Vičar

Častno razsodišče DMSBZT Ptuj–Ormož:

Natalija Matjašič, Petra Škvorc, Simona Petrovič, Nina Dovečar, Dušanka Zadravec

Sklep Občnega zbora je bil, da se tajnika, blagajnika imenuje na naslednji seji Predsedstva. Občni zbor je izvolil poslance, ki bodo zastopali DMSBZT Ptuj–Ormož na Skupščini Zbornice-Zveze. Potrjeni so bili tudi imenovani člani v Komisijo za priznanja in Komisijo sklada za izobraževanja. S potrditvijo plana dela Društva za leto 2022 smo zaključili z občnim zborom. Nadaljevali smo s Strokovnim izobraževanjem Ko konflikt postane igra s predavateljico Klaro Ramovš. Učne delavnice so potekale v manjših skupinah, kjer smo aktivno sodelovali. Naučili smo se, da konflikt, ki ga nekateri potencirajo za druge sploh ni konflikt. Spoznali smo kako prepoznati, obvladati, razrešiti ali celo preprečiti nastanek konflikta. To uspešno naredimo  s teorijo zavedanja odnosov in dobrim poznavanjem, opazovanjem oseb okrog nas.

Hvala vsem, ki ste se udeležili Občnega zbora in strokovnega izobraževanja, ter vsem ki ste pomagali pri realizaciji le tega. Posebna zahvala vsem v Predsedstvu Društva, na katere se lahko zanesem v vsakem trenutku. HVALA.

Tanja Ribič Vidovič