Zapisnik 1. seje predsedstva DMSBZT Ptuj-Ormož

Zapisnik 1. seje predsedstva DMSBZT Ptuj-Ormož

Zapisnik 1. seje predsedstva DMSBZT Ptuj-Ormož – 12. 01. 2017

PRISOTNI ČLANI : Valerija Kokot, Majda Feguš, Boštjan Viher, Marija Kokol, Jožica Lozinšek, Metka Rašl, Irena Galun, Brigita Mlinarič, Suzana Komperšak, Dragica Golob, Sergeja Zebec, Mira Gašparič, Irena Klasinc, Tanja Ribič Vidovič, Bernarda Stajnko

OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI : Nevenka Rosič, Ida Emeršič, Jelka Voda, Sabina B. Čelan.

ODSOTNI: Masel Žnidaršič

DNEVNI RED :

  1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev zapisnikarja
  2. Pregled zapisnika 3. redne seje
  3. Novosti na Z-Z
  4. Poročilo iz strokovnega izpopolnjevanja in novoletne zabave
  5. Priprave na Redni občni zbor in Skupščino
  6. Razno

Zapisnik v .PDF