Zapisnik občnega zbora DMSBZT Ptuj – Ormož 17.02.2018, Hajdoše

Zapisnik občnega zbora DMSBZT Ptuj – Ormož 17.02.2018, Hajdoše

Dnevni red
 1. Potrditev dnevnega reda volilnega občnega zbora.
 2. Potrditev imenovanih organov občnega zbora.
 3. Poročilo verifikacijske komisije.
 4. Sprejem poslovnika delovanja občnega zbora.
 5. Poročilo o delu Društva in finančno poročilo.
 6. Poročilo Nadzornega odbora.
 7. Poročilo Častnega razsodišča.
 8. Razrešitev dosedanjih članov v organih DMSBZT Ptuj – Ormož.
 9. Sprejem poslovnika o poteku volitev in imenovanj v organe DMSBZT Ptuj – Ormož.
 10. Predstavitev kandidatov za predsednika/co DMSBZT Ptuj – Ormož in izvedba volitev predsednika/co DMSBZT Ptuj – Ormož.
 11. Predstavitev kandidatov za podpredsednika/co DMSBZT Ptuj – Ormož in izvedba volitev podpredsednika/co DMSBZT Ptuj – Ormož.
 12. Predstavitev kandidatov za Predsedstvo DMSBZT Ptuj – Ormož in izvedba volitev imenovanih kandidatov za Predsedstvo DMSBZT Ptuj – Ormož.
 13. Predstavitev kandidatov za Častno razsodišče DMSBZT Ptuj – Ormož in izvedba volitev imenovanih kandidatov za Častno razsodišče DMSBZT Ptuj – Ormož.
 14. Predstavitev kandidatov za Nadzorni odbor DMSBZT Ptuj – Ormož in izvedba volitev imenovanih kandidatov za Nadzorni odbor DMSBZT Ptuj – Ormož.
 15. Potrditev predloga, da se tajnika, blagajnika izvoli na prvi naslednji seji predsedstva.
 16. Predstavitev kandidatov Komisije za priznanja DMSBZT Ptuj – Ormož in izvedba volitev imenovanih kandidatov v Komisijo za priznanja DMSBZT Ptuj – Ormož.
 17. Predstavitev kandidatov Komisije sklada za izobraževanje DMSBZT Ptuj – Ormož in izvedba volitev imenovanih kandidatov v Komisiji sklada za izobraževanje DMSBZT Ptuj – Ormož.
 18. Predstavitev kandidatov za poslance skupščine Z – Z, ki bodo zastopali DMSBZT Ptuj – Ormož in izvedba volitev.
 19. Imenovanje predsednice DMSBZT Ptuj – Ormož za poslanko skupščine Z – Z.
 20. Predstavitev in potrditev Programa dela za leto 2018.

Zapisnik občnega zbora v .pdf