Obravnava podhranjenega bolnika z motnjami požiranja

Obravnava podhranjenega bolnika z motnjami požiranja

Drušvo medicinski sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj-Ormož vabi na Strokovno izobraževanje z naslovom Obravnava podhranjenega bolnika z motnjami požiranja z učnimi delavnicami, ki bo potekalo v petek, 6. 4. 2018 v ZUDV Dornava.

Program predavanja

  • 15.00 – 15.30: REGISTRACIJA
  • 15.30 – 16.15: OBRAVNAVA PODHRANJENEGA BOLNIKA IN ZA BOLEZNI SPECIFIČNE FORMULE ENTERALNE PREHRANE – Denis Mlakar Mastnak dipl.m.s., klinična dietetičarka OI Ljubljana
  • 16.15 – 17.00: HRANJENJE OSEB Z MOTNJAMI POŽIRANJA – Ivanka LIMONŠEK dipl.m.s., dipl.org. dela
  • 17.00 – 17.15: ODMOR
  • 17.15 – 18.00: BAZALNA STIMULACIJA PRI MOTNJAH POŽIRANJA – Stanka VUZEM dipl.m.s.
  • 18.00 – 19.15: UČNE DELAVNICE (HRANJENJE PO NGS, GASTROSTOMI, PER OS) – Jožica BRENČIČ,  Ivanka LIMONŠEK, Nevenka ROSIĆ  
  • 19.15 – 19.30: ZAKLJUČEK, PREVERJANJE ZNANJA, VREDNOTENJE IN PODELITEV POTRDIL

Prijave in dodatne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 60 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 30 EUR z vključenim DDV).  Za člane DMSBZT Ptuj – Ormož kotizacijo krije Društvo iz sklada za izobraževanje.

Iobraževanje je ovrednoteno s 5 LT.

V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, potrdilo o udeležbi, pogostitev v odmoru. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu.

Rok prijave: do zasedbe prostih mest (70)

Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZ Ptuj – Ormož