Kakovost in varnost v zdravstvu (strokovno predavanje)

Kakovost in varnost v zdravstvu (strokovno predavanje)

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj – Ormož v sodelovanju z Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje vabi na strokovno izobraževanje KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU, ki bo v soboto, 25. novembra 2017 v hotelu Roškar.

Prijave in dodatne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja „ Kakovost in varnost v zdravstvu“ v enem licenčnem obdobju (17. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, Ul RS 84/ 2014).

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi. Celodnevno izobraževanje znaša znaša 60 EUR za člane Z – Z (za člane DMSBZT Ptuj – Ormož kotizacijo krije Društvo iz sklada), ter za nečlane Z – Z 120 EUR. V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, potrdilo o udeležbi, pogostitve v odmorih. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu. Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj Z – Z in v postopku pridobivanja LT.

ROK PRIJAVE: do zasedbe prostih mest (130)

PRIJAVA MOŽNA LE PREKO E- PRIJAVE

Program izobraževanja
 • 08.30 – 09.00: Registracija
 • 09.00 – 10.10: Izhodišča kakovosti in varnosti v zdravstvu (Zdenka Kramar, 70 min)
 • 10.10 – 11.20    Sistem vodenja kakovosti ter uvajanje sprememb (Urša Šoba, 70 min)
  • Sistemi vodenja kakovosti
  • Procesni pristop
  • Uvajanje sprememb
  • Standard in standardizacija, nadzori (notranje presoje)
  • Zahteve standardov kakovost                                                        
 • 11.20 – 11.40: Odmor
 • 11.40 – 13.00: Orodja za doseganje kakovosti (Zdenka Kramar, 80 min)
  • Profesionalna komuniciranje s pacienti (SIOP)
  • Okužbe povezane z zdravstvom
 • 13.00 – 13.45: Kosilo
 • 13.45 – 14.45: Komuniciranje v zdravstvu (Urša Šoba, 60 min)
  • Medosebni odnosi
  • Timski pristop
 • 15.00: Zaključek (280 min  6,2 pu)

Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZ Ptuj – Ormož (Ptuj, 11.9.2017)