Posebnosti v zdravstveni negi oseb z motnjami v duševnem razvoju (strokovno predavanje)

Posebnosti v zdravstveni negi oseb z motnjami v duševnem razvoju (strokovno predavanje)

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj – Ormož v sodelovanju z Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje vabi na strokovno izobraževanje Posebnosti v zdravstveni negi oseb z motnjami v duševnem razvoju z učnimi delavnicami, ki bo v soboto, 14. oktobra 2017, v Zavodu dr. Marijana Borštnarja Dornava.

Prijave in dodatne informacije

Strokovno izpopolnjevanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj Z – Z in v postopku pridobivanja LT. Strokovno izobraževanje znaša 60 EUR za člane Z – Z (za člane DMSBZT Ptuj – Ormož kotizacijo krije Društvo iz sklada), ter za nečlane Z – Z 120 EUR, v ceno je vključen DDV. V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, potrdilo o udeležbi, pogostitev v odmoru. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu.

ROK ZA PRIJAVE: do zasedbe prostih mest 80 udeležencev

PRIJAVA MOŽNA LE PREKO E- PRIJAVE

Program predavanja
 • 8.00 – 8.20: REGISTRACIJA
 • 8.20 – 8.30: UVODNI POZDRAV Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZT Ptuj – Ormož, Ida JURGEC prof.def., direktorica, Ivanka Limonšek, glavna sestra ZUDV Dornava
 • 8.30 – 9.10: PREDSTAVITEV MULTIDISCIPLINARNEGA PRISTOPA V ZUDV DORNAVA
 • 9.10 – 9.30: IZZIVI SODOBNE ZDRAVSTVENE NEGE OSEB Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU – Ivanka LIMONŠEK dipl.m.s., dipl. org. dela
 • 9.30 – 10.00: KOMUNIKACIJA Z OSBAMI S POSEBNIMI POTREBAMI – Aleksandra GLATZ logoped, prof. def.
 • 10.00 – 10.20: SPEKTROAVTISTIČNA MOTNJA – SAM – predstavitev metode dela– Melita BEZJAK prof.def
 • 10.20 – 10.30: PRISTOPI DELA MS PRI OSEBI S –  SAM –, Nevenka ROSIĆ dipl.m.s.
 • 10.30 – 10.50: ODMOR
 • 10.50 – 11.10: VEDENJSKE MOTNJE – Barbara ZAFOŠNIK psiholog
 • 11.10 – 11.30: TEAM TEACH – metoda dela z osebami z vedenjsko motnjo – Gil LIPNIK dipl. zn, mag. biosistemskih ved
 • 11.30 – 11.50: ZDRAVSTVENA NEGA OSEB S CEREBRALNO PARALIZO – Jožica BRENČIČ dipl.m.s. , mag. zdr-soc.manag.
 • 11.50 – 12.10: UPORABA BAZALNE STIMULACIJE PRI DELU Z OSEBAMI Z NIZKO STOPNJO ODZIVNOSTI – Stanka VUZEM, dipl.m.s.
 • 12.10 – 13.00: KOSILO
 • 13.00 – 16.00: DELAVNICE
  • HRANJENJE OSEBE Z MOTNJO POŽIRANJA – Jožica BRENČIČ, Ivanka LIMONŠEK
  • MENJAVA INKONTINENČNEGA PRIPOMOČKA – Bernarda MUDROVČIČ
  • BAZALNA STIMULACIJA – Stanka VUZEM
  • SENZORNA INTEGRACIJA V SNOEZELEN KABINETIH – Sabina MURŠIČ, dipl. del. terapevt s spec. znanji
 • 16.00 – 16.10: ZAKLJUČEK, POTRDILA

Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZ Ptuj – Ormož (Ptuj, 11.9.2017)