Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi ter Kodeks etike za babice

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi ter Kodeks etike za babice

Zbornica – Zveza kot reprezentativna stanovska strokovna organizacija izvajalcev zdravstvene in babiške nege ter oskrbe v državi je 2014 sprejela prenovljen poklicni Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, leta 2011 pa prvi samostojni kodeks Kodeks etike za babice Slovenije.

Zaposleni v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi se pri svojem delu soočamo ne le s posamezniki v različnih zdravstvenih stanjih, temveč tudi s številnimi stiskami in dilemami, ki se nanašajo prav na etičnost ali neetičnost (našega) ravnanja, srečujemo se s pacientovimi bližnjimi in s sodelavci v timih. Zato s spoštovanjem in z vero v humane etične misli in dejanja oba kodeksa pošiljamo »v življenje«. Naj dosežeta slehernega izvajalca in izvajalko zdravstvene in babiške nege ter oskrbe v državi. In naj smelo, prijazno in koristno služita svojemu namenu.

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije (.pdf)

Kodeks etike za babice Slovenije (.pdf)