Občni zbor s predavanjem Kakovost in varnost v zdravstvu (modul licenca)

Občni zbor s predavanjem Kakovost in varnost v zdravstvu (modul licenca)

Občni zbor s predavanjem Kakovost in varnost v zdravstvu (modul licenca)

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj-Ormož vabi na strokovno izobraževanje na temo Kakovost in varnost v zdravstvu – modul licenca z rednim Občnim zborom, ki bo potekalo v petek, 24.2.2023 ob 7.30. uri, v Hotelu Roškar

Program:

07.15 – 07.30: Registracija udeležencev

08.30 – 10.00: Sistem vodenja kakovosti (uvajanje sistema kakovosti, zahteve standardov kakovosti in akreditacij, krog nenehnih izboljšav, kazalniki kakovosti, obvladovanje tveganja) –  Zdenka Kramar, dipl. m. s., mag. zdr. nege

10.00 – 10.30: Varnost pacientov (kultura varnosti, odkloni pri zdravstveni obravnavi pacientov) – Zdenka Kramar, dipl. m. s., mag. zdr. nege

10.30 – 11.20: Orodja in metode za doseganje kakovosti in varnosti (klinične poti, varnostni pogovori, varnostne vizite, vzročno posledične analize) – Nika Škrabl, VMS, univ. dipl. soc. ped.

11.20 – 11.30: Odmor

11.30 – 12.00: Orodja in metode za doseganje kakovosti in varnosti (redni, izredni strokovni nadzori, presoje, preventivni, korektivni in korekcijski ukrepi).   –  Zdenka Kramar, dipl. m. s., mag. zdr. nege

12.00 – 12.45: Preprečevanje in obvladovanje z zdravstvom povezanimi okužbami (poti širjenja okužb, načini preprečevanja in obvladovanja z zdravstvom povezanimi okužbami, osamitven ukrepi,  higiena rok) – Zdenka Kramar, dipl. m. s., mag. zdr. nege

12.45 – 13.55: Uvajanje sprememb  in merjenje zadovoljstva uporabnikov in zaposlenih – Nika Škrabl, VMS, univ. dipl. soc. ped.

13.55 –  14.15: Diskusija in zaključek – kosilo

Prijave in dodatne informacije:

Program strokovnega izobraževanja je v postopku pridobivanja LT. Kotizacija z vštetim DDV znaša 120 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 60 €). Za člane DMSBZT Ptuj-Ormož kotizacijo krije Društvo iz Sklada za izobraževanje.

Rok prijave: do zasedbe prostih mest (90).

Prijava možna le preko e-prijave (zbornica-zveza prijava na izobraževanje)

Dodatne informacije: Tanja Ribič Vidovič 041 429 228  tanja.ribic.vidovic@siol.net

Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZ Ptuj-Ormož