Uporaba varnih kanil, igel in brezigelnih konektov – 17.1.2023

Uporaba varnih kanil, igel in brezigelnih konektov – 17.1.2023

Uporaba varnih kanil, igel in brezigelnih konektov – 17.1.2023

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj-Ormož in Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj vabita na strokovno izpopolnjevanje z učnimi delavnicami na temo Uporaba varnih kanil, igel in brezigelnih konektov.

Program:
  • 13.15 – 13.30: Registracija udeležencev
  • 13.30 – 14.00; Uporaba varnih kanil in varnih igel (s. c, i. m, inzulinska) – Suzana Gerkšič, dipl. m. s.
  • 14.00 – 14.30: Brez igelni konekti in njihovo vzdrževanje (pravilna izbira, vzdrževanj, zaščita) – Maja Čižmešija, dipl. m. s., klinični svetovalec
  • 14.30 – 15.00: Učne delavnice vstavljanja varnih kanil, igel in brez igelnih konektov
  • 15.00 – 15.15: Vprašanja, razprava
Prijave in dodatne informacije:

Program strokovnega izobraževanja je v postopku pridobivanja LICENČNIH TOČK pri Z–Z. Kotizacij za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 30 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 15 EUR z vključenim DDV). Za člane DMSBZT Ptuj-Ormož kotizacijo krije Društvo iz sklada za izobraževanje. Strokovno izobraževanje je namenjeno zaposlenim v SB Ptuj.

Rok prijave: do zasedbe prostih mest (40)

Prijava možna le preko e- prijave (zbornica-zveza prijava na izobraževanje).

Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZT Ptuj-Ormož