Zapisnik 3. seje predsedstva DMSBZT Ptuj – Ormož, 29.9.2017

Zapisnik 3. seje predsedstva DMSBZT Ptuj – Ormož, 29.9.2017

Prisotni člani : Nevenka Rosič, Tanja Ribič Vidovič, Sergeja Zebec, Mira Gašparič, Valerija Kokot, Metka Rašl, Irena Klasinc, Suzana Komperšak, Irena Galun, Dragica Golob, Ida Emeršič, Bernarda Stajnko

Opravičeni : Marija Kokol, Brigita Mlinarič, Sabina Bricelj Čelan, Majda Feguš, Jožica Lozinšek

Neopravičeno odsotni : Jelka Voda, Masel Žnidarič

DNEVNI RED :

  • Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev zapisnikarja
  • Pregled zapisnika 2. seje
  • Poročilo slovesnost srebrni znaki, humanitarna akcija, planinski izlet, strokovna izobraževanja
  • Poročilo iz Z-Z, ORDS-A, slovesnosti pri predsedniku Pahorju
  • Priprave na strokovno izpopolnjevanje: Komunikacija in obravnava bolnika z luskavico, Posebnosti v zdravstveni negi bolnikov z motnjami v duševnem razvoju
  • Razno

Zapisnik v ,pdf