Program dela za leto 2018

Program dela za leto 2018

Na 3. redni seji 29.9.2017 DMSBZT Ptuj- Ormož, je Predsedstvo društva sprejelo program dela za leto 2018. Programi strokovnih izobraževanj so namenjeni zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in so usklajeni z obveznimi vsebinami.

Strokovna izobraževanja
 • 01.2018: TPO z vključenim AED (60 udeležencev) – modul obvezne vsebine.
 • 02.2018: Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika – modul obvezne vsebine.
 • 03.2018: TPO z vključenim AED (60 udeležencev) – modul obvezne vsebine.
 • 05.2018: Kakovost in varnost v zdravstvu – modul obvezne vsebine.
 • 10.2018: TPO z vključenim AED (60 udeležencev) – modul obvezne vsebine.
 • 11.2018: Komunikacija, obvladovanje in preprečevanje okužb v povezavi z zdravstveno oskrbo.
 • Klinični večeri z izbranimi temami bodo objavljeni naknadno.
 Srečanja
 • Sodelovanje z Zbornico – Zvezo ob mednarodnem dnevu medicinskih sester (12. maj) in babic (5. maj).
 • 05. – 12.05. 2018: Aktivnosti v regiji, za promocijo zdravstvene in babiške nege.
 Kulturne dejavnosti
 • 03.2018: Gledališka predstava ob dnevu žena in materinskem dnevu.
 Izletništvo
 • Junij – Planinski izlet na Košuto.
 • Junij – Poli maraton Ptuj.
 Zaključek leta
 • 12.2018: Zaključek leta v Hotelu Roškar.
 Ostale aktivnosti društva
 • 02.2018: Redni občni zbor DMSBZT Ptuj – Ormož v Hotelu Roškar.
 • Načrtujemo 3 – 4 redne seje predsedstva društva.
 • Sodelovanje z Zbornico – Zvezo.
 • Sodelovanje v odboru regijskih strokovnih društev.
 • Sodelovanje v lokalnem okolju.
 • Povezave z nevladnimi organizacijami.
 • Spremljanje aktualnih dogodkov na področju zdravstva, zdravstvene in babiške nege.