Strokovno izobraževanje z mednarodno udeležbo – Okužena kronična rana

Strokovno izobraževanje z mednarodno udeležbo – Okužena kronična rana

DMSBZT Ptuj – Ormož je dne 22.9.2017 v sodelovanju z Delovno skupino za oskrbo kronične rane SB dr. Jožeta Potrča Ptuj organiziralo 4. strokovno izobraževanje z mednarodno udeležbo Okužena kronična rana. Diagnostika, preventiva, zdravljenje in nega kroničnih ran predstavljajo povsod po svetu velik zdravstveni, socialni in ekonomski problem. Obvladovanje tovrstne problematike predstavlja veliko finančno obremenitev, ter terja velike napore zdravstva. Kljub temu mnogim bolnikom s kroničnimi ranami še vedno ne moremo zagotoviti kakovostnega življenja. Asist. prim. Ciril Triller, dr. med. spec., je v uvodnem predavanju predstavil pogled kirurga na obravnavo okužene kronične rane. Razložil je temeljne značilnosti okužbe kronične rane, obravnavo in pomen nekrektomije. V predavanju prim. Jelke Reberšek Gorišek, dr. med. spec. infekt., smo se seznanili s priporočili za sistemsko zdravljenje okužene kronične rane, ter novostmi na področju protimikrobnega zdravljenja. Mihael Majerič, dr. med., nas je poučil o oskrbi, ter ključnih dejavnikih za uspeh zdravljenja kronične rane. Poudaril je pomen odstranitve devitaliziranega tkiva, ki predstavlja zlati standard pri oskrbi kronične rane. Asist. Danijela Semenič, dr. med. spec. kirurg, je govorila o uporabi antiseptikov pri oskrbi okužene kronične rane, katerih naloga je zmanjšanje števila bakterij, izpostavila  je pomen pravilne uporabe antiseptičnih raztopin v obliki obkladkov.

V drugem delu izobraževanja smo se dotaknili celostne obravnave bolnika s kronično rano. Helena Kristina Halbwachs, univ.dipl. org., manager Education Wound Care, Dunaj, je pojasnila, kaj imajo skupnega kulturne kompetence in oskrba kronične rane. Poudarila je, da mora biti zdravstveni delavec odprt do raznolikosti, jo spoštuje in upošteva pri svojem delu in da je stereo tipizacija bolnikov zmotna. Jasmina Kröpfl dipl. m .s., mag .soc. geront., je izpostavila dejstvo, da imajo psihosocialni dejavniki ključno vlogo pri celjenju kronične rane, zato je potrebno obravnavati bolnike kot celoto. Predstavila je rezultate študije opravljene  med bolniki s kroničnimi ranami v SB dr. Jožeta Potrča Ptuj, ki so pokazali, da kronična rana vpliva na vse vidike človekovega življenja in znižuje kakovost življenja na psihičnem in telesnem področju, vpliva na vsakodnevno življenje in ekonomsko stanje. V prispevku Enteralna prehrana pri bolnikih s kronično rano je Jelka Krajnc, ing. živilstva, govorila o  problemu bolnišnične podhranjenosti pri bolnikih s kroničnimi ranami. Z običajno prehrano bolnikom pogosto ni možno zagotoviti ustreznega vnosa energije, hranil in potrebujejo prehranske dodatke. Z njimi lahko zagotovimo optimalno razmerje ključnih hranil, ter dosežemo pozitivne učinke, kar smo potrdili z raziskavo opravljeno v SB dr. Jožeta Potrča Ptuj.

Zaključni del izobraževanja je bil namenjen predstavitvi dobrih praks pri obravnavi bolnikov s kronično rano. Zorancho Trpkovski, dr. med. spec. internist in Angelca Ambrož, dipl. m. s., sta predstavila obravnavo sladkornih bolnikov z diabetičnim stopalom, ter pristop k zdravljenju v SB Murska Sobota. Izpostavila sta pomen rednega pregledovanja stopal, pomen izvajanja presejalnih testov in zdravstveno vzgojnega dela. Slavica Popović, dipl.ms., mag. posl. in ekonom. ved nas je poučila o pravilih odvzema brisa (tehnike, čas, hranjenje, transport, dokumentiranje). V zaključnem predavanju je vodja delovne skupine za oskrbo kronične rane Skender Veliu, dr. med. spec. kirurg, predstavil rezultate raziskave o izkušnjah uporabe svetlobne terapije pri zdravljenju kroničnih ran v SB dr. Jožeta Potrča Ptuj pri bolnikih v ambulanti za zdravljenje kronične rane. Rezultati raziskave so pokazali, da se je ob uporabi svetlobne terapije v treh mesecih zacelilo ali izboljšalo lokalno stanje pri 81 % kroničnih ran, zmanjšala se je bolečina, anketiranci so poročali o pozitivnih psiholoških učinkih, izboljšanju kakovosti življenja. Svetlobna terapija se je izkazala kot odlično dopolnilno zdravljenje kroničnih ran in je izziv za nadaljnja raziskovanja.

Izobraževanja se je udeležilo 97 članov DMSBZT Ptuj – Ormož in zdravnikov. Osnovni cilj delovanja delovne skupine za oskrbo kronične rane je izboljšanje kakovosti življenja bolnikov s kroničnimi ranami. Izobraževanje zdravstvenih delavcev je eden od ključnih dejavnikov na poti do tega cilja, zato se naslednje leto spet srečamo – z novimi, zanimivimi in aktualnimi temami.

Poročilo pripravili Tanja Ribič Vidovič in Jasmina Kröpfl