Umetnost komuniciranja (strokovno srecanje)

Umetnost komuniciranja (strokovno srecanje)

 Umetnost komuniciranja – Strokovno srečanje DMSBZT Ptuj – Ormož z  rednim občnim zborom društva

V Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj – Ormož smo se 7. februarja 2014 zbrali na rednem občnem zboru. Občnega zbora sta se udeležili tudi predsednica Zbornice-Zveze ga. Darinka Klemenc in koordinatorica ORDSa ga. Ksenija Pirš. Nadaljevali  pa smo s strokovnim izobraževanjem na temo” Umetnost komuniciranja”, s predavateljico mag. Ireno Deželak. Občnega zbora  DMSBZT Ptuj – Ormož se je udeležilo 78 članov in članic DMSBZT Ptuj – Ormož, tako da sklepčnost ni bila vprašljiva. Na občnem zboru smo povzeli delo in poslovanje Društva v preteklem letu. Predstavili smo Program dela za leto 2015, ki smo ga letos še razširili na pobudo Predsedstva in s tem zagotovili našim članom obisk vseh predpisanih obveznih vsebin v našem Društvu. Predsednica Zbornice-Zveze ga. Darinka Klemenc in koordinatorica ORDSa ga. Ksenija Pirš sta nas seznanili z novostmi, problemi in trenutnim položajem zdravstvene in babiške nege v Sloveniji.

umetnost komuniciranja

Nadaljevali smo s Strokovnim izobraževanjem Umetnost komuniciranja. Mag. Irena Deželak nam je na izviren način podala, kako pomembne so za bolnika prve izrečene besede ob sprejemu v bolnišnico, način komuniciranja z zdravstvenim osebjem, ko mu je najtežje. Naučili smo se tehnik za izboljšanje komunikacije, ki temelji na aktivnem poslušanju, jasnem izražanju, uporabi povratnih informacij in uporabi osebnega stika. Tudi stres nam več ne bo povzročal skrbi, saj bomo zdaj vedno razmišljali pozitivno, izogibali se bomo stresnim situacijam, se osredotočili na sproščanje in dihanje, znali pokazati čustva, bomo bolj telesno aktivni in se ustrezno prehranjevali. Na delovnem mestu se bomo znali prilagoditi in ustvarjalno odzvati na težave in ovire, poudarek bo na sposobnosti poslušanja in besednega sporazumevanja, delovna vnema bo usmerjena k ciljem, volja in ponos bosta prisotna ob izpolnitvi vsake naloge in bo vodila v skupinsko učinkovitost in sodelovanje, nesporazumov bo manj. Postali bomo prijatelji in zavezniki svojim sodelavcem in bolnikom. Zaključili smo z besedami Rudyarda Kiplinga „ Besede so najmočnejše zdravilo, ki ga uporablja človeštvo.“

umetnost komuniciranja

Hvala vsem, ki ste se udeležili Občnega zbora in strokovnega izobraževanja, ter vsem ki ste pomagali pri realizaciji le tega. Posebna zahvala gre vsem v Predsedstvu Društva, na katere se lahko zanesem v vsakem trenutku.

Tanja Ribič Vidovič