Zapisnik 3. seje predsedstva DMSBZT Ptuj–Ormož 2023

Zapisnik 3. seje predsedstva DMSBZT Ptuj–Ormož 2023

Zapisnik 3. seje predsedstva DMSBZT Ptuj–Ormož 2023

Zapisnik 3. Seje predsedstva  DMSBZT  Ptuj–Ormož z dne 29.8.2023

Dnevni red
 1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev zapisnikarja
 2. Pregled zapisnika 2. redne seje iz dne 26.5.2023
 3. Novosti Zbornice – Zveze
 4. Priprave na Slovesnost ob podelitvi srebrnih znakov za leto 2023
 5. Razno

Prisotni člani: Irena Galun, Irena Klasinc, Sergeja Zebec, Brigita Mlinarič,  Andreja Bračič, Boštjan Viher, Dragica Golob, Suzana Komperšak, Nevenka Rosić, Mira Gašparič, Valerija Kokot, Marija Kokol, Tanja Ribič Vidovič, Klemen Vidovič.

Opravičeno odsotni: Ida Emeršič, Metka Rašl, Gordana Zelenik, Polonca Dovnik, Maja Zakelšek, Majda Feguš.

Ad 1) Predsedstvo je sklepčno. Zapisnikar Klemen Vidovič.

Ad 2 ) Zapisnik 2. seje je soglasno potrjen.

Ad 3 ) Novosti na Z-Z

 • Poziv Z-Z, da se priključimo dobrodelni prireditvi za prizadete v poplavah, ki jo organizira DMSBZT Nova Gorica. O njihovih aktivnostih smo bile predsednice društev obveščene pred nekaj dnevi. Dogodek Mi smo z vami, z glasbeno skupino Perpetuum Jazzile, bo v soboto, 2. 9. 2023, ob 20. uri v Športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj v Novi Gorici. Na nas se obračajo s prošnjo po nakupu kart za prireditev. Cena vstopnice je 30 evrov.
  • Sklep 1.  DMSBZT Ptuj-Ormož soglasno sprejme sklep, da se na spletni strani objavi poziv članstvu, da se udeležijo koncerta, katerega vstopnice poravna društvo. Ker je do dogodka le 3 dni, cena avtobusa pa znaša 1.300 eur, se udeležencem povrnejo potni stroški za morebitni prevoz z osebnim avtomobilom.
 • Zbornica – Zveza še ni dalo navodil, kako se bo zbirale donacije za prizadete člane Z-Z (MEDICINSKE SESTRE, ZT, NEGOVALCE, BABICE). Ko bo znanega več, nas predsednica obvesti.

Ad 4) Priprave na Slovesnost ob podelitvi srebrnih znakov za leto 2023

 • Začetek 18.00, Boštjan, Klemen in Irena Klasinc ob 15.00 pripravijo vse potrebno.
 • Zaradi odsotnosti predsednice Tanje Ribič Vidovič in podpredsednice Irene Galun, prevzame pozdrav,… Nevenka Rosić.
 • Suzana Komperšak prevzame modeliranje prireditve.
 • Sergeja Zebec je poskrbela za snemanje in fotografiranje na prireditvi.
 • Predsednica je poskrbela za izdelavo srebrnih znakov, priznanj, slike na steklo, cvetje, hrano – Prosnik, pecivo – Šterman, najem dvorane,…
 • Na prireditvi potrdili udeležbo vsi sodelujoči (glasba).
 • Na prireditvi bomo predstavili knjižico Spomini Nežke Medved 1928 – 2021. Spomini na začetek prosvete in zdravstvene nege v Halozah. Nežka Medved je bila ena izmed prvih izšolanih babic na slovenskem.
 • Gimnaziji Ormož, v kateri od leta 2021 poteka  nov program Zdravstvena nega, bomo izročili učni defibrilator, ki ga bodo dijaki uporabljali za učenje pri kabinetnih vajah.
 • Predsednica vse naproša za pomoč pri organizaciji naše prireditve.

Ad 5) Razno

 • Izlet Trst-Miramare-Štanjel, organizirana bosta dva avtobusa, predsednica pove, da so ponovno težave s prijavljenimi,… Letos zadnjič organiziran izlet tudi za otroke.
  • Sklep 2 cena izleta za otroke znaša 20 eur, naslednje leto je izlet le za člane našega društva. Planinski izlet ostane nespremenjeno in se ga bodo še vedno lahko udeleževali otroci.
 • Strokovno izobraževanje Demenca 2.10. v Grajski pristavi Ormož (težave s pripravo programa)
 • TPO 7.10. že zasedeno, prijavljenih 55 udeležencev.
 • Sodobni pristopi pri celoviti oskrbi oseb s sladkorno boleznijo 26.10. v hotelu Roškar se polni
 • Kinestezija bo potekala 22.11. in 29.11. – vabilo sledi (Ormož, Ptuj).
 • Predsednica bo pomagala pri odprtju prijav in vrednotenju SI v DUP.
 • Novoletna zabava ostaja prvi petek v decembru – 1.12.2023.
 • Tea Vrtič se je društvu zahvalila za 1.000 eur solidarnostne pomoči ob naravni nesreči – plaz hiše.

Zapisnik korespondenčne seje 9.9.2023

Iz Zbornice smo bili obveščeni, da je do srede rok za oddajo solidarnostnih prispevkov ZA MEDICINSKE SESTRE, ki so utrpeli škodo med letošnjo ujmo in nekateri ostali brez svojih domov. Na Zbornici se niso odločili, da se pobere denar po članstvu, saj so nekatera društva donirala že svojim članom, ki so bili prizadeti, drugi so kupili karte za dobrodelno prireditev v Novi Gorici,… Glede na velikost našega društva bi predlagala dva zneska 1 .predlog 2.000 eur, 2. predlog 3.000 eur – VI PA MI PREKO E-MAILA SPOROČITE do ponedeljka 11.9. za katerega bi glasovali, da lahko sprejmemo sklep in ga posredujem na Zbornico.

 • Sklep 1.
  • 5 članov glasovalo za predlog 1 ( Ribič Vidovič, Komperšak, Rosić, Vidovič, Galun)
  • 9 za 2 predlog, (Klasinc, Viher, Bračič, Zebec, Mlinaruč, Kokot, Zelenik, Gašparič,, Kokoll)
  • 1 vzdržana Rašl,, 4 se niso odzvali.

Medicinskim sestram, ki so utrpele škodo v letošnjih ujmah se nameni 3.000 eur. Predsednica sklep društva sporoči na Zbornico – Zvezo.

Zapisnikarka: Klemen Vidovič

Vir: Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZT Ptuj-Ormož