Zapisnik 4. seje predsedstva  DMSBZT  Ptuj–Ormož

Zapisnik 4. seje predsedstva  DMSBZT  Ptuj–Ormož

Zapisnik 4. seje predsedstva  DMSBZT  Ptuj–Ormož

Zapisnik 4. Seje predsedstva  DMSBZT  Ptuj–Ormož z dne 4.10.2023

Dnevni red
 1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev zapisnikarja
 2. Pregled zapisnika 3. redne seje iz dne 29.8.2023
 3. Novosti Zbornice – Zveze
 4. Odzivi Slovesnost ob podelitvi srebrnih znakov za leto 2023
 5. Poročila iz Strokovnih izobraževanj, izlet,…
 6. Priprave na novoletno zabavo 1.12.23 – Hotel Roškar
 7. Priprave Program dela za leto 2024 – planinski izlet, izlet, izpopolnjevanja
 8. Razno

Prisotni člani: Irena Galun, Irena Klasinc, Sergeja Zebec, Brigita Mlinarič, Boštjan Viher, Dragica Golob, Suzana Komperšak, Nevenka Rosić, Mira Gašparič,  Marija Kokol, Tanja Ribič Vidovič, Klemen Vidovič, Anja Lipuš.

Opravičeno odsotni: Andreja Bračič, Ida Emeršič, Metka Rašl, Valerija Kokot, Gordana Zelenik, Polonca Dovnik, Maja Zakelšek.

Ad 1) Predsedstvo je sklepčno. Zapisnikar Klemen Vidovič.

Ad 2) Zapisnik 3. seje je soglasno potrjen, popravek Zapisnik 3. seje Predsedstva, prav tako soglasno potrdimo zapisnik Korespondenčne seje iz dne 9.9.2023.

Ad 3) Novosti na Z-Z

 • Izkupiček od prodanih vstopnic Mi smo z vami , Nova Gorica – 28.000 evrov, skupaj z donacijami pa smo zbrali kar 72.000 evrov – je bil prek Humanitarnega društva Kid otrok otroku razdeljen članicam in članom naše krovne organizacije, ki so v poplavah utrpeli največjo škodo.
 • Na Ministrstvu za zdravje je potekal sestanek na temo specializacij v zdravstveni negi, ki ga je sklicala v. d. direktorice Direktorata za zdravstveno nego Nataša Vidnar
 • Sestanek Nadzornega odbora Z-Z (Boštjan)
 • Sekcija MS in ZT v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji. Kandidature oddati do 20. 10. 2023 v zaprti ovojnici s pripisom: »Volitve Sekcija MS in ZT v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji – Ne odpiraj!« na naslov Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana.
 • Častno razsodišče (ČR) I. stopnje vas vabi k sodelovanju. Poziva, da posredujete vprašanja, etične probleme, dileme ali dvome, vezane na svoje strokovno delo. Opozorite lahko na etično sporno prakso, postopke ali odnose s pacienti, stanovalci v domovih starejših, njihovimi bližnjimi, sodelavci, drugimi … Veseli bomo vaših predlogov ali pobud, na katere se bomo odzvali in vam pomagali. Sporočila bodo obravnavana anonimno, zasebnost podatkov in vsebin bo zagotovljena. vprasanja@zbornica-zveza.si
 • Sestanek ORSD še ni bil zato več na naslednjem sestanku.

Ad 4) Odzivi Slovesnost ob podelitvi srebrnih znakov za leto 2023

 • Udeleženci pohvalili organizacijo, bili so zadovoljni. Slovesnosti se je udeležilo 98 članov, vabljenih gostov. Pozdravila nas je tudi predsednica Z – Z ga. Monika Ažman, ki je povedala, da smo res na visokem nivoju, saj to ni bila samo slovesnost s podelitvijo srebrnih znakov, ampak veliko več, saj je izdaja knjižice Spominov Nežke Medved res pohvalna, kot tudi donacija Gimnaziji Ormož – šolskega defibilatorja.
 • Prvič smo poleg priponk (logotip našega društva iz srebra), nagrajenkam predali tudi okvirjene plakete iz stekla, ki so dodana vrednost za naše nagrajence.
 • Slovesnost so kot vedno obogatile pevka Minea Malek in flavtistka Rebeka Viher.
  • SKLEP 1: Mineji Malek in Rebeki Viher se izplača nagrada v višini 100 eur.
 • Izdana je bila knjižica Spomini Nežke Medved 1928 – 2021. Spomini na začetek prosvete in zdravstvene nege v Halozah. Nežka Medved je bila ena izmed prvih izšolanih babic na slovenskem in smo s tem obeležili spomin nanjo. Sin, ki se je prireditve udeležil je bil ganjen in se je društvu zahvalil za to gesto.
 • Gimnaziji Ormož, v kateri od leta 2021 poteka  nov program Zdravstvena nega, smo izročili učni defibrilator, ki ga bodo dijaki uporabljali za učenje pri kabinetnih vajah, predali smo ga ravnateljici Klavdiji Škorjanc Zorjan.
 • Prireditev je kot vedno povezovala naša Suzana Komperšak, za kar ji VELIK HVALA. Je nepogrešljiva in res vloži veliko truda in časa, da pripravi vse,………
 • Še enkrat zahvala vsem članom Predsedstva, ki ste sodelovali, pomagali, si vzeli čas, da je bila prireditev izpeljana kot mora. Posebna zahvala gre poleg Suzane še Boštjanu Viher, Ireni Klasinc, Klemnu Vidovič, Nevenki Rosić in Sergeji Zebec.
 • Predlog, da se jih nagradi za njihovo dodatno delo. Suzana Komperšak 200 eur, ostalim po 100 eur. Izplača se tudi nagrada za objavo v Utripu 25 eur na članek.
  • SKLEP 2: Suzani Komperšak se izplača nagrada 200 eur, Boštjan Viher, Irena Klasinc, Klemen Vidovič, Nevenka Rosić in Sergeja Zebec prejmejo 100 eur.
  • SKLEP 3: Članek v Utripu Suzani Komperšak (planinski izlet) se izplača nagrada 25 eur, Klemnu Vidovič (izlet Trst-Miramare-Štanjel) 25 eur za pripravo objave v glasilu Utrip, predsednica Tanja Ribič Vidovič se odpoveduje nagradi.
 • Predsednica Tanja Ribič Vidovič je napisala članek o naši prireditvi v Štajerski Tednik (22.9.2023), članek v Utrip (oktober-november), širši članek pa bo objavljen tudi v oktobrskem Ptujčanu. Objava pa je tudi na občinski spletni strani (občina Ptuj).

Ad 5) Poročila iz Strokovnih izobraževanj, izlet,…

 • Izlet Trst-Miramare-Štanjel 16.9.2023, organizirana sta bila dva avtobusa, 84 udeležencev. Letos poleg članov omogočen izlet tudi za njihove otroke. Udeleženci izleta so bili zadovoljni tako z organizacijo, kot z »vremenom«.
 • STANDARDNI POSTOPKI OSKRBE KRONIČNE RANE / Lokacija: DUP PTUJ, 9.2023, 53 udeležencev, ovrednoteno s 4LT.
 • UPORABA IN RAVNANJE Z ZDRAVILI NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA / Lokacija: DUP PTUJ 28.9.2023, 44 udeležencev, ovrednoteno s 4LT
 • Strokovno izobraževanje Mnogi obrazi demence 2.10. v Grajski pristavi Ormož. Ovrednoteno je bilo s 5LT. Predavanja so bila pohvaljena.
 • STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA oktober-december
  • Kategorizacija bolnikov v zdravstveni in babiški negi / Lokacija: SB PTUJ, 5.10.2023
  • TPO z uporabo AED modul obvezne vsebine, hotel Roškar, 7.10. že zasedeno, prijavljenih 55 udeležencev.
  • Temeljni postopki oživljanja in uporaba AED / Lokacija: DUP PTUJ, 10.2023
  • Aspiracija dihalnih poti / Lokacija: SB PTUJ, 26.10.2023

NA NOTRANJA STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA, KI KONTINUIRANO POTEKAJO V SB PTUJ IN DUP PTUJ niso objavljena na strani Zbornice (zaprti tip izobraževanj), zato se lahko zainteresirani člani društva iz drugih ustanov prijavite na email tanja.ribic.vidovic@siol.net

 • Sodobni pristopi pri celoviti oskrbi oseb s sladkorno boleznijo 26.10. v hotelu Roškar zasedeno 80 prijavljenih.
 • Kinestezija bo potekala 22.11. in 29.11. (Ormož, Ptuj) – prostih le še nekaj mest.

AD 6) Priprave na novoletno zabavo 1.12.23 – Hotel Roškar.

Predsednica pripravi Vabilo, DJ (sprejemamo predloge), hrana samopostrežno , kot lani.

ČLANI VLJUDNO VABLJENI NA NAŠO NOVOLETNO ZABAVO.

Članom/članicam, ki odhajajo v pokoj bomo namenili malo pozornost. Poverjeniki naj predsednici posredujejo sezname MS, ki gredo v letošnjem letu v pokoj (ime, priimek, naslov), da jim bodo poslana osebna vabila na novoletno zabavo.

AD 7) Priprave Program dela za leto 2024 – planinski izlet, izlet, izpopolnjevanja

 • TPO z uporabo AED modul obvezne vsebine (3x).
 • Kakovost in varnost v zdravstvu – modul obvezne vsebine.
 • Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika – modul obvezne vsebine.
 • Kinestezija v zdravstveni negi z učnimi delavnicami.
 • Rak na dojki.
 • Vloga enterostomalne terapije v zdravstvenem sistemu – oskrba ran, stom.
 • Komunikacija v zdravstveni negi.
 • Paliativna zdravstvena nega.
 • Kronična bolečina in oskrba podkožne venske valvule.
 • Temeljni postopki oživljanja, zunanja defibrilacija pri odraslih in etični vidik pri TPO.
 • Priprava strokovnega izpopolnjevanja DU Ptuj – temo javijo.
 • Priprava strokovnega izpopolnjevanja ZD Ptuj – temo javijo.

Termini strokovnih izobraževanj javljeni naknadno.

AD 8) Razno

 • Predsednica bo uredila objave na naši spletni strani (Srebrni znak, izlet,…).

Zapisnikarka: Klemen Vidovič

Vir: Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZT Ptuj-Ormož