Poročila, zapisniki in programi dela

Zapisnik 3. seje predsedstva DMSBZT Ptuj – Ormož 2022

ZAPISNIK 3. SEJE PREDSEDSTVA  DMSBZT  PTUJ–ORMOŽ Z DNE 8.4.2022 Dnevni red Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev zapisnikarja Pregled zapisnika 2. redne seje iz dne 26.2.2022 Novosti Zbornice – Zveze Volitve za blagajnika, zapisnikarja in tajnika v mandatu 2022-2026 Predlogi predstavnikov Zavodov za člane nadzornega odbora, častnega razsodišča in komisije za priznanje…

Zapisnik 2. seje predsedstva DMSBZT Ptuj – Ormož 2022

ZAPISNIK 2. SEJE PREDSEDSTVA  DMSBZT  PTUJ–ORMOŽ Z DNE 25.2.2022 Dnevni red Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev zapisnikarja. Pregled zapisnika 1. redne seje iz dne 21.1.2022. Poročilo Kandidacijske komisije za razpisni postopek volitev predsednika/ce, podpredsednika/ce  DMSBZT Ptuj- Ormož za mandatno obdobje 2022-2026. Poročilo Kandidacijske komisije za razpisni postopek volitev za poslance Skupščine…