Poročila, zapisniki in programi dela

Zapisnik 2. seje predsedstva DMSBZT Ptuj – Ormož 2022

ZAPISNIK 2. SEJE PREDSEDSTVA  DMSBZT  PTUJ–ORMOŽ Z DNE 25.2.2022 Dnevni red Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev zapisnikarja. Pregled zapisnika 1. redne seje iz dne 21.1.2022. Poročilo Kandidacijske komisije za razpisni postopek volitev predsednika/ce, podpredsednika/ce  DMSBZT Ptuj- Ormož za mandatno obdobje 2022-2026. Poročilo Kandidacijske komisije za razpisni postopek volitev za poslance Skupščine…

Zapisnik 1. seje predsedstva DMSBZT Ptuj – Ormož, 30.1.2020

Prisotni člani : Boštjan Viher, Tanja Ribič Vidovič, Suzana Komperšak, Bernarda Stajnko, Irena Galun, Anja Bela, Nevenka Rosič, Jožica Lozinšek, Sergeja Zebec, Irena Klasinc, Brigita Mlinarič, Valerija Kokot, Andreja Bračič, Mira Gašparič Opravičeno odsotni: Marija Kokol, Dragica Golob, Sabina Bricelj Čelan, Metka Rašl, Majda Feguš, Ida Emeršič Dnevni red Ugotovitev…

Sodobni pristopi obravnave bolnikov s kroničnimi ranami (poročilo)

DMSBZT Ptuj – Ormož je dne 20.9.2019 v hotelu Roškar z Delovno skupino za oskrbo kronične rane SB dr. Jožeta Potrča Ptuj organiziralo 6. strokovno izobraževanje z mednarodno udeležbo Sodobni pristopi obravnave bolnikov s kronično rano. Izobraževanja se je udeležilo 106 članov DMSBZT Ptuj – Ormož, zdravnikov in vabljenih gostov.…